Vacatures

Vacatures
Er zijn in onze wijkgemeente weer een aantal leuke vacatures. 

Oproep van de Kinderoppasdienst in De Veste!  
De kinderoppasdienst is voor kinderen van 0-4 jaar tijdens de zondagmorgendienst. We mogen weer starten met de crèche na lange tijd ivm de coronapandemie. 
Dus we zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
Zowel volwassenen (man/vrouw) als tieners (vanaf 12 jaar) zijn van harte welkom om ons team te komen versterken!
Wil je meedraaien in de kinderoppasdienst of wil je meer informatie, neem dan contact op met Eleonore Karman, email: e.karman@telfort.nl

Dringend verzoek/oproep wekelijks ophalen van collecten rugzak
Wekelijks wordt er een rugzak met de collecte opbrengst afgeleverd in de Sint Jan al waar de opbrengst geteld wordt. 
Ook wekelijks wordt de rugzak weer opgehaald en aangeleverd in de Veste. Het ophalen kan van vrijdagmiddag na 13.00 uur tot zaterdagmiddag ongeveer 16.00 uur. Dit is afhankelijk van de openingstijden van de winkel in de Sint Jan.

De rugzak moet op zondagmorgen meegenomen worden naar de dienst in de Veste of aan iemand meegegeven worden. Op zaterdagmiddag rond 17.00 uur zijn de kosters in De Veste aanwezig, ook dan  kan de rugzak  aan hen afgegeven worden.
Het zou fijn zijn als er 3 á 4 vrijwilligers zijn die deze taak op zich willen nemen. 
Aanmelden kan, via de email,  of bij Flora van der Wal

Coördinator aktie Kerkbalans
Dit jaar ligt voor de 5e keer de coördinatie van aktie Kerkbalans voor de Veste bij mij( Flora van der Wal). Voorlopig heb ik mijn taken als kerkrentmeester financiën stil gelegd omdat ik rust en ruimte nodig heb bij het vinden van een nieuwe weg na het overlijden van Henk, mijn echtgenoot. Het zou fijn zijn als iemand deze coördinatie wil overnemen,  het is niet nodig om voor deze taak bevestigd te worden als kerkrentmeester. Voor informatie over de taken en de overdracht kan er met mij contact opgenomen worden.Email: krm-financien@devestegouda.nl
Vriendelijke groet en vast bedankt, Flora van der Wal 

Kindernevendienst en jeugdwerk
Vind je het leuk om met kinderen om te gaan? Weten wat ze leuk vinden en stom? Wordt dan meester of juf bij de kindernevendienst. Het doel is dat we met kinderen bezig zijn met het geloof en de band tussen de kinderen versterken. We volgen de methode Kind-op-zondag soms op de voet, soms juist niet. Er staat een verhaal centraal, we vertellen en we luisteren. En we geven de kinderen mee wat een verhaal ons vandaag de dag vertelt en hoe we dan kunnen leven. Of je jong bent of oud, vrouw of man, veel of weinig ervaring: dat maakt niet uit. Met elkaar maken we er iets moois van voor de kinderen.Voor meer info kunt u / kun jij terecht bij: Sandra de Vreede

Jeugdwerk
Er is nog wel behoefte aan: - Leiding 3e Helft - Leiding Kinderclub (in de Veste op vrijdagavond) - Leiding Club Jantje (in de Hof van Sint Jan op vrijdagavond) 

Diaconie
Bij de diaconie is dringend behoefte aan minimaal 2 diakenen. 
Voor meer info kunt u / kun jij terecht bij Willem Wouter Aantjes