Vacatures

De kerk heeft een bijzondere rol in de maatschappij en die willen we goed vervullen: in de Veste zetten veel leden zich met hart en ziel in om ons kerk-zijn binnen en buiten de kerkmuren vorm te geven. Elk gemeentelid wordt van harte uitgenodigd om daaraan mee te helpen (leuk om te doen, we zijn best een beetje trots op hoe we reilen en zeilen). Hieronder een aantal mogelijkheden waar jouw/uw medewerking zeer gewaardeerd wordt:
1. Kerkenraad van wijkgemeente De Veste 
2. Tweede Helft' zoekt nieuwe leiding!
3. Barmedewerkers
4. Planoog (kortlopend project)
5.
Andere vrijwilligersactiviteiten

1. Kerkenraad van wijkgemeente De Veste zoekt

Diaken De Veste, cluster Rijkdom en Armoede
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster R en A inventariseert de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen. Daarbij kijkt ze eerst in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Is dat niet het geval dan moet er actie worden ondernomen: aankaarten bij de juiste organen én een tijdelijke oplossing creëren voor de acute situatie. De Veste heeft in het cluster Rijkdom en Armoede twee leden. Functieprofiel diaken

Pastorale medewerkers en ouderlingen
Sinds september 2013 is de vorm van het pastoraat gewijzigd: van aanbodgericht naar meer vraaggericht. De taken van de pastorale ouderling en pastoraal medewerker zijn daarop aangepast. De nadruk ligt nog steeds op het persoonlijk contact met gemeenteleden al zal dit vaker per e-mail zijn. Verder zullen de gemeenteleden meer betrokken worden bij wat er in de Veste op kerkelijk gebied te doen is.
Functieprofiel past. medewerker
Functieprofiel ouderling
Functieprofiel jeugdouderling

Heeft u belangstelling en wilt u zich vrijblijvend laten informeren neem dan contact op met leden van de Vacaturecommissie.

2. Tweede Helft' zoekt nieuwe leiding
Vind jij/u het leuk om met jongeren actief te zijn? De leiding van de 'Tweede Helft' in de Veste is hard op zoek naar versterking! Eens in de twee weken komen we bij elkaar op zondagochtend (tijdens de kerkdienst) met jongeren tussen de 12 en 16. Daar praten we over het geloof en andere zaken die hen bezighoudt. Maar we maken natuurlijk ook tijd voor een leuk spel! Als leiding ben je maximaal een keer in de maand aan de beurt. 

3. Barmedewerkers
Gevraagd met spoed: barmedewerkers de Veste, voor overdag en/of voor de avonden (één keer per maand van 19.30 - 22.30 uur). Echt iets voor praktisch ingestelde mensen die van gezelligheid en drukte houden. Voor vragen kun je/kunt u contact opnemen met Dé Lejour.

4. Andere vrijwilligersactiviteiten:
Ook zin in een vrijwilligerstaak? Mail naar de redactie (vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden), wij geven uw wensen door aan de relevante personen.