Media en links

Protestants Kerknieuws Gouda
Het Protestants Kerknieuws Gouda is het informatieblad van alle wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Gouda. Het blad verschijnt elke drie weken en geeft informatie over de wijkgemeenten en de Goudse gemeente, maar ook over nieuws van en over provinciale en landelijke kerkorganen.

Zondagsbrief
De Zondagsbrief van wijkgemeente De Veste wordt wekelijks - met uitzondering van de zomervakantie - samengesteld en vermenigvuldigd door Maaike Smink, Bert de Geus en Karla van Midden. De verantwoordelijkheid voor de uitgifte van de Zondagsbrief berust bij de Wijkkerkenraad. Aanlevering kopij vóór donderdagavond 19.00 uur via zondagsbrief@devestegouda.nl. De Zondagsbrief (aangepaste versie vanwege privacyregels) is ook te lezen via de pagina Actueel.

Digitale ledensite
Login ledensite
Wachtwoord vergeten/ wijzigen
Instructies? Klik hier >>

YouTube kanaal Wijkgemeente De Veste Gouda
Via de link naar het YouTube-kanaal kunt u de online dienst bekijken. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via beamer@devestegouda.nl

www.kerkomroep.nl
Via www.kerkomroep.nl zijn kerkdiensten live, maar ook later te beluisteren. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via beamer@devestegouda.nl

Kerkradio
Kerkradio is voor gemeenteleden die niet meer de kerkdiensten kunnen bezoeken door bijvoorbeeld een langdurige ziekte of ouderdom. Zo blijft de verbondenheid in stand met de erediensten van de eigen wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Een aansluiting kan worden aangevraagd bij Cees van der Burg. Meer informatie via de website van de PKN Gouda.

Links naar andere relevante websites:
Burennetwerk
't Swanenburghs hofje
Protestantse Kerk Gouda
Kerk en vluchteling
Licht voor Gouda 
Inloophuis Domino
Noodfonds
Raad van Kerken
Voedselbank

Non-foodbank
Klussendienst
Werelddiaconaat Gouda

STEP, Protestants Jeugdcentrum
Radio Gouwestad
Feest van de Geest
NesAmmim
De Herberg
Jong Protestant
Christelijke vakantieparken