Collectebonnen en giften

Collectebonnen
Informatie over het bestellen van collectebonnen treft u aan op de website van de Protestantse Kerk Gouda.

Giften aan de kerk
Alle giften aan onze kerk zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Gouda valt onder de (ANBI) Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland. Ook de Diaconie is een ANBI instelling.

Rekeningnummers voor giften

Vaste Vrijwillige Bijdrage of Actie Kerkbalans
NL42RABO 0373 7203 35 t.n.v.Protestantse Gemeente Gouda. Hiervan worden o.a. salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen en de verplichte afdracht aan de landelijke organisaties bekostigd. Lees meer op: www.protestantsekerkgouda.nl/kerkbeheer

Diaconie
NL17INGB 000 04801 55 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL70INGB 000 00041 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
Meer informatie: www.diaconiegouda.nl

Wijkkas
NL34INGB 000 06660 89 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste. Voor meer informatie over de wijkkas, klik hier.

Overig giften/legaten
NL69RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda onder vermelding van het doel. Dit rekeningnummer is bestemd voor overige giften en legaten, zoals zending en evangelisatie. Lees meer op: www.protestantsekerkgouda.nl/giftenenlegaten