Kerkbeheer

Kerkrentmeesters
Kerkbeheer de Veste in het kort
Wijkgemeente De Veste heeft 4 kerkrentmeesters (OK)  en een penningmeester wijkkas:

Peter van der Put (OK) afgevaardigde CvK
Arie-Jan Broere (OK) lid Commissie Onderhoud CvK en vz Onderhoudscie De Veste
Erwin Warschauer (OK) lid Commissie Exploitatie CvK en vz Exploitatiecie De Veste
Flora van der Wal (OK) lid Commissie Financiën CvK
Harrie de Blécourt penningmeester wijkkas De Veste

Via onderstaande links vindt u informatie over :
Kerkbalans

Collectebonnen en giften
Wijkkas
Belangrijke rekeningnummers Protestantse Kerk Gouda

Presentatie financiële- en beheerstructuur na de fusie (15 januari 2018)
Verslag  financiële- en beheerstructuur na de fusie (15 januari 2018)

Alle giften aan onze kerk zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Gouda valt onder de (ANBI) Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkelijk bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda, telefoon 584 853, e-mail: kerkelijkbureau@pkngouda.nl 

Kerkbeheer in perspectief