Kerkbeheer

Kerkrentmeesters
Wijkgemeente De Veste heeft 4 kerkrentmeesters en een penningmeester wijkkas:

Gerold de Gooijer afgevaardigde naar AK/CvK
Erwin Warschauer lid Commissie Exploitatie
Arie-Jan Broere lid Commissie Onderhoud
Flora van der Wal lid Commissie Financiën
Harrie de Blécourt penningmeester wijkkas

Kerkelijk bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda, telefoon 584 853, e-mail: kerkelijkbureau@pkngouda.nl

Via onderstaande links vindt u informatie over :
Kerkbalans

Collectebonnen en giften
Wijkkas
Presentatie financiële- en beheerstructuur na de fusie (15 januari 2018)
Verslag  financiële- en beheerstructuur na de fusie (15 januari 2018)

Rekeningnummers voor betalingen, vaste bijdragen en giften aan de Kerk: vaste bijdragen en giften bij voorkeur via NL69RABO 0373720122 Protestantse Gemeente Gouda. Alle giften aan onze kerk zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Gouda valt onder de (ANBI) Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland.
Zie voor meer informatie www.protestantsekerkgouda.nl 
Per 1 november 2018 zijn de rekeningnummers gewijzigd >>

Beheercommissie
De beheercommissie van De Veste is als subcommissie van het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor een optimaal beheer en exploitatie van de Veste. De commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter Dick Loef
Secretaris Nanda Ruijgrok
Penningmeester Harry Beil
2e Penningmeester Henk Emmerzaal
Technische zaken Piet Blok
Beheerster Lenneke Brouwer
Rekening ING NL27INGB0003541101
Rekening Rabobank NL36RABO0322480272