Vieringen en lezingen in de Veste

GoudAder – lezingen die de diepte ingaan- 
GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘ goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. Goudader organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.

Praktische info: 
Data:            29 september, 19 november, 16 februari 2021 en 27 mei 2021
Waar?           De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Parkeren?    Bij voorkeur: parkeerplaats winkelcentrum Bloemendaal
Reserveren: In verband met Corona dient u een plaats te reserveren.
Een week vóór de lezing kunt u zich opgeven via het reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda. 
NB. Deze link geldt ook voor de lezingen van GoudAder .
U kunt vanaf één week voor de lezing een plaats reserveren. Degenen die zich niet digitaal kunnen aanmelden, kunnen dit telefonisch doen bij Flora van der Wal (0182-572976)
Kosten voor het bijwonen van de lezing: 5 euro. 
NB Ivm Corona kunnen wij geen contant geld aannemen. Daarom vragen wij u om, nadat u een bevestiging van de reservering te hebben ontvangen 5 euro over te maken naar rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing Goudader. Verder wordt het gebruiksplan gevolgd van De Veste.
Livestream: De lezing is ook via een livestream te volgen.
Meer weten? Kijk op de pagina: GoudAder 

Weer naar De Veste in coronatijd 
De kerkdiensten in De Veste, worden inmiddels in aangepaste vorm gehouden mét gemeenteleden. Dit betekent dat ongeveer 70 gemeenteleden in De Veste deel kunnen nemen aan de dienst naast de dienstdoende gemeenteleden. Het is fijn om met elkaar kerkdiensten te houden en elkaar weer te ontmoeten!

Voor deelname aan de zondagsdienst in De Veste kunt u zich opgeven via het reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda.
Ook voor de lezingen van GoudAder kunt u zich via reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda.opgeven
Wekelijks kunt u reserveren voor de eerst aankomende zondagsdienst. Vanaf maandag 09.00 uur t/m zaterdag 13.00 uur kunt u reserveren. Degenen die zich niet digitaal kunnen aanmelden, kunnen dit telefonisch doen bij Flora van der Wal (0182-572976). Het liefst zien wij uw telefonische aanmelding vóór donderdag, zodat de daarna nog beschikbare plaatsen kunnen worden vrijgegeven aan degene die zich willen aanmelden op meevieren.nl/devestegouda. Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft.
De zondagdienst wordt ook online uitgezonden en is ook op een later moment te bekijken. Als aanwezige kan het zijn dat u in beeld komt. Bij reservering gaat u akkoord met het feit dat u eventueel zichtbaar bent bij de opnames

Beperkte toegang
Aan de dienst kunnen ongeveer 70 gemeenteleden deelnemen. Per dienst wordt de deelname vastgesteld, afhankelijk van bezettingsgraad van de dienstdoende gemeenteleden. (Denk hierbij aan bijzondere diensten, medewerking 2U, etc.) Het betekent dat in principe eens in de drie à vier weken een dienst kan worden bijgewoond waarbij we uitgaan dat u ook anderen de gelegenheid geeft om deel te kunnen nemen aan de dienst.

Kinderen/jongeren
Eens in de drie weken zal er kindernevendienst, 2de of 3de Helft zijn. Op 30 augustus beginnen we met de kindernevendienst. U kunt in het reserveringssysteem de kinderen hiervoor aanmelden. De leiding van de 2de en 3de Helft zullen de jongeren uitnodigen en als groep aanmelden. 
Helaas kan er vanwege de richtlijnen geen kinderoppas (crèche) zijn.

Hoe werkt het reserveringssysteem? 
Meldt u aan op de website meevieren.nl/devestegouda

 • Kies een van de drie bloktijden. Ziet u dat de bloktijd is volgeboekt, kies een andere;
 • Vul uw naam, telefoonnummer en emailadres in;
 • Geef aan met hoeveel personen u komt;  Meldt eventueel uw kind of kinderen aan voor de kindernevendienst (4-11 jaar); jongeren van de 2de en 3de helft worden door de leiding aangemeld.
 • Geef aan dat u zich afmeldt bij opkomende gezondheidsklachten.
 • Geef toestemming tot het verwerken van uw gegevens.

Druk vervolgens op de knop ‘Versturen’. U ontvangt een bevestiging per mail.

Het reserveringssysteem houdt het aantal aanmeldingen bij. Bij overboeking komt u op een wachtlijst te staan. Bij tussentijdse afmeldingen door andere gemeenteleden ontvangt u als eerste bericht dat u zich weer kunt reserveren. Dit geldt alleen voor de aangekondigde dienst. 
De zondagdienst wordt ook online uitgezonden en is ook op een later moment te bekijken. Als aanwezige kan het zijn dat u in beeld komt. Bij reservering gaat u akkoord met het feit dat u eventueel zichtbaar bent bij de opnames

Volg het protocol 
Het protocol is opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen en de adviezen van de PKN. Het protocol dient te allen tijde in acht te worden genomen. Volgt u de instructies in De Veste.

 • U wordt bij binnenkomst welkom geheten en gevraagd of u gezondheidsklachten heeft;
 • Desinfecteer uw handen en wacht in de ontmoetingsruimte (hal) totdat een koster u naar uw plaats brengt.
 • Neem uw garderobe mee in de kerkzaal.
 • Er wordt geen collecte gehouden. U kunt digitaal bijdragen of uw collectebonnen in de daarvoor bestemde boxen (bij de uitgang) deponeren (geen cash geld a.u.b.!)
 • Er mag niet worden meegezongen.
 • Koffiedrinken is helaas niet mogelijk.
 • Gebruik van toilet is mogelijk, echter neem de coronamaatregelen in acht! Maak zoveel mogelijk gebruik van uw toilet thuis voordat u naar De Veste komt. 

Wees op tijd, maak gebruik van de aankomstblokken 
U kunt in het reserveringssysteem aangeven op welk moment u zich meldt bij De Veste. U kunt kiezen voor Blok 1: aankomst tussen 09.20 uur - 09.30 uur; Blok 2: aankomst tussen 09.30 uur - 09.40 uur of Blok 3: tussen 09.40 uur - 09.50 uur. Hierdoor zorgen we voor een vlotte doorstroming.

Bij het verlaten van de kerkzaal wordt u begeleid door een koster. De koster geeft aan wanneer u de kerkzaal kunt verlaten. Blijft u dus daarop wachten. U wordt verzocht om direct De Veste te verlaten om eventueel besmettingsgevaar in de hal te voorkomen.

Gebruiksplan
Voor verdere uitleg over het protocol en de maatregelen in coronatijd kunt u het gebruiksplan raadplegen. U vindt dit op de website van De Veste. Heeft u verbeterpunten, geef dit door via het e-mailadres: krm-exploitatie@devestegouda.nl

We zijn blij en dankbaar dat we de kerkdiensten weer met u kunnen vieren. 
U bent van harte welkom!

De Wijkraad van De Veste