19 december: online viering Festival of Lessons and Carols

Zondag 19 december, 15.30 uur viering online in de St Janskerk Gouda

18 december 2021

Het was Kerstavond 1880: de Anglicaanse bisschop Edward White Benson belegde een viering in een houten schuur. Dit in een verwoede poging om de mannen uit het café te houden… Hij ontwikkelde een orde van dienst met negen lezingen (‘Lessons’) en wisselde die af met kerstliederen in de volkstaal (‘Carols’). De lezingen gaan de gehele Bijbel door. Daarnaast is er orgelspel voor en na de dienst, begint de dienst met een voorbereidende en inleidende tekst, zijn er gebeden en is er de zegen. De voorganger is tevens voorzanger.

Vanaf 1918 wordt in de fameuze King’s College Chapel in Cambridge op kerstavond de viering in deze vorm gehouden en live- uitgezonden door de BBC. Hierdoor heeft  ‘A Festival of Lessons and Carols’ wereldfaam verworven.

Naast een Festival of Lessons and Carols op kerstavond is er ook een traditie van een Festival of Lessons and Carols for Advent.
De online viering vanuit de St Jan op zondagmiddag 19 december, de laatste zondag van Advent (‘Rorate caeli’, ‘Dauwt, hemelen’), zal in die vorm plaatsvinden.

Extra bijzonder omdat ds David van Veen en stadsorganist Gerben Budding een eigen Festival of Lessons hebben samengesteld aan de hand van de stamboom van Jezus zoals die door de evangelist Mattheus wordt beschreven. We horen van Abraham en David, maar ook van Ruth en Rachab.
Tevens zorgt Gerben Budding samen met de cantorij voor de muzikale vormgeving en hoort u muziek van oa. Händel, Reger en César Franck.
De viering is in de St Jan, maar vindt plaats onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente De Veste.

De viering begint om 15.30 uur vanwege de nieuwe maatregelen wordt de dienst alleen online uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Sint-Jansgemeente. 

De viering wordt ook uitgezonden via Gouwestad TV. Te volgen via Gouwestad TV kanaal 12 (Caiway, Rekam en Delta) en 1499 XS4ALL en KPN.