Bloemen deze week

Zeven: er zijn zeven gaven van de Geest:
wijsheid
verstand
raad
sterkte
godsvrucht
wetenschap
respect
Het getal zeven verwijst naar het
samengaan van hemel (drie-ene God) en
de aarde (vier) windstreken

zondag 12 mei 2018.