Bloemen deze week

"God zoekt het verbond met zijn mensen
zodathet weer goed zal zijn,
zoals het in de beginne goed was…"
Johannes 2: 1-12

Zondag 12 januari 2020