Bloemen deze week

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Op U vertrouw ik, goede God.

Lied 416 en 887.

Zondag 19 mei 2019