Bloemen deze week

"Als Jezus Zacheüs uit de boom roept
en hem in het midden plaatst
verandert zijn leven totaal.
Hij bloeit op!.”

Zondag 10 november 2019