Aanmelden voor vieringen en lezingen

Sinds 5 oktober kunnen maximaal 30 gemeenteleden in De Veste fysiek aanwezig zijn bij de viering naast de dienstdoende gemeenteleden. Met deze bezetting kunt u in principe eens in de zes à acht weken een dienst bijwonen. De viering wordt live uitgezonden en is ook op een later moment te bekijken. Als aanwezige kan het zijn dat u in beeld komt. Bij reservering gaat u akkoord met het feit dat u eventueel zichtbaar bent bij de opnames. Kom alleen als u geen gezondheidsklachten heeft. Tip: neem een lekkere warme trui of jas mee, want het kan fris zijn door de ventilatie, die voor uw bescherming nodig is.

Kinderen/jongeren
Eens in de drie weken is er kindernevendienst, Tweede of Derde Helft. Ouders melden hun kinderen voor de kindernevendienst aan. De leiding van de Tweede en Derde Helft nodigt de jongeren uit en meldt hen als groep aan. Helaas is er vanwege de richtlijnen geen kinderoppas (crèche). Kinderen die meedoen met de kindernevendienst doen steeds gedeeltelijk ook mee met de kerkdienst in de kerkzaal. Jongeren die meedoen aan de Tweede en Derde Helft doen dat volgens een rooster, waarbij ze om en om gedeeltelijk meedoen met de kerkdienst de kerkzaal.

Reserveringssysteem
Voor deelname aan de dienst op zondag kunt u zich vanaf donderdag 09.00 uur t/m zaterdag 13.00 uur opgeven via het reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda. Ook voor de lezingen van GoudAder kunt u zich via dit reserveringssysteem opgeven. 

Telefonisch reserveren 
Ouderen die niet over internet beschikken kunnen zich van maandag 9.00 uur t/m woensdag 19.00 voor de aankomende zondagsdienst telefonisch aanmelden bij Flora van der Wal (0182-572976).

Reserveren via reserverendeveste@hotmail.com
Ouders met kinderen die deelnemen aan de kindernevendienst kunnen zich aanmelden van maandag 9.00 uur t/m woensdag 19.00 uur via reserverendeveste@hotmail.com onder vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, achternaam en telefoonnummer.
Jongeren van de Tweede en Derde Helft melden zich via de leiding aan. Die meldt hen, onder vermelding van achternaam en telefoonnummer, van maandag 9.00 uur tot en met woensdag 19.00 uur aan via reserverendeveste@hotmail.com.

Volg het gebruiksplan van De Veste
Dit gebruiksplan is opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen en de adviezen van de PKN. Dit gebuiksplan dient te allen tijde in acht te worden genomen. Volgt u de instructies in De Veste.

  • U wordt bij binnenkomst welkom geheten en gevraagd of u gezondheidsklachten heeft;
  • Voor alle ruimtes waarbij bezoekers staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijven, geldt het dringend verzoek om een mondkapje te dragen. Het mondkapje kan worden afgezet op de aangewezen plek. Zodra iemand de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, is het dringend verzoek om het mondkapje weer op te zetten. U moet zelf zorgen voor een mondkapje.
  • Desinfecteer uw handen en wacht in de ontmoetingsruimte (hal) totdat een koster u naar uw plaats brengt.
  • Neem uw garderobe mee in de kerkzaal.
  • Er wordt geen collecte gehouden. U kunt digitaal bijdragen of uw collectebonnen in de daarvoor bestemde boxen (bij de uitgang) deponeren (geen cash geld a.u.b.!)
  • Er mag niet worden meegezongen.
  • Koffiedrinken is helaas niet mogelijk.
  • Gebruik van toilet is mogelijk, echter neem de coronamaatregelen in acht! Maak zoveel mogelijk gebruik van uw toilet thuis voordat u naar De Veste komt. 

   Bij het verlaten van de kerkzaal wordt u begeleid door een koster. De koster geeft aan wanneer u de kerkzaal kunt verlaten. Blijft u dus daarop wachten. U wordt verzocht om direct De Veste te verlaten om eventueel besmettingsgevaar in de hal te voorkomen.

   Gebruiksplan vieringen De Veste
   Dit gebruiksplan met volledige informatie kunt u vinden door op de link gebruiksplan te klikken. Heeft u verbeterpunten, geef dit door via het e-mailadres: krm-exploitatie@devestegouda.nl

   GoudAder – lezingen die de diepte ingaan- 
   GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘ goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. Goudader organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.

   Praktische info: 
   Data:            16 februari en 27 mei 2021
   Waar:            De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
   Parkeren:     Bij voorkeur: parkeerplaats winkelcentrum Bloemendaal
   Reserveren: In verband met Corona dient u een plaats te reserveren.
   Een week vóór de lezing kunt u zich opgeven via het reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda.
   NB. Deze link geldt ook voor de lezingen van GoudAder . 
   Degenen die zich niet digitaal kunnen aanmelden, kunnen dit telefonisch doen bij Flora van der Wal (0182-572976)
   Kosten voor het bijwonen van de lezing: 5 euro. Ook als u de lezing online volgt stellen we uw bijdrage van € 5,-  zeer op prijs.
   NB Ivm Corona kunnen wij geen contant geld aannemen. Daarom vragen wij u om, nadat u een bevestiging van de reservering te hebben ontvangen 5 euro over te maken naar rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing Goudader. Verder wordt het gebruiksplan gevolgd van De Veste.
   Livestream: De lezing is ook via een livestream te te volgen. 
   Meer weten? Kijk op de pagina: GoudAder >>