Uitnodiging viering  

Zondag 29 maart 2020: 5e zondag van de 40-dagentijd.
Online-viering om 10:00 uur van uit de Veste 

We lezen verder uit Exodus.
We zitten midden in de tien plagen en horen vandaag over grote hagelstenen.
Even lijkt Farao Adonia als God te erkennen, maar al snel verhard zich weer zijn hart.
De vraag is ook: wat zegt dit verhaal ons in onze dagen? Hoe moeten wij die plagen verstaan?

Ds David van Veen gaat voor en we horen muziek uit ‘ Handels Israël in Egypt'

U kunt de dienst volgen in beeld via de website.
Directe link: www.devestegouda.nl/in-de-kerk/rond-de-dienst/video-opname-kerkdienst
Ook kunt u in audio de dienst volgen via kerkradio of kerkomroep.
Directe link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21408
Het filmpje van het project van de kindernevendienst is zondag te bekijken via de website van de Veste: www.devestegouda.nl

Ook de liturgische bloemstukken hebben in deze periode bijzondere accenten.

Voor de collecten doelen  in deze viering-online zie deze pagina en de zondagsbrief 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.