Uitnodiging voor 12 januari 2020 

Viering in de Veste van Gouda 10.00 uur 
Zondag 12 januari om 10.00 uur
Viering in de Veste van Gouda
Het jaar is begonnen. Een nieuw begin. Lukt  het een beetje met al u goede voornemens?
We staan in deze viering stil bij een ander begin. Het begin van Jezus’ optreden.
Een goed begin, want Jezus begint op een  bruiloftsfeest te Kana.
Het eerste teken dat Jezus deed, was het redden van een feest doordat hij water in wijn veranderde.
Wat een wonderlijk verhaal? En waarom laat Johannes Jezus’ optreden juist hier beginnen? 

We vieren ook samen het heilig avondmaal.
Tijdens het delen van brood en wijn zullen Martin Torn en David Gast musiceren op klarinet en gitaar.
Ds David van Veen gaat voor.

Zoals gebruikelijk wordt er voor deze avondmaalsviering ook weer een inzameling in natura voor de Voedselbank gehouden. Behalve uw eigen creativiteit geven wij u het volgende lijstje door voor producten die u kunt schenken: koffie en thee, houdbare melk, conserven, houdbaar broodbeleg, shampoo en douchecrème. Op de tafel staat ook een collectebus, waar u eventueel uw financiële bijdrage in kunt doen. Wilt u liever doneren? Het rekeningnummer van de Voedselbank Gouda is NL45 RABO 0335 5207 90 t.n.v. Voedselbank Gouda e.o.