Zondag 17 januari om 11.00 uur

Online viering vanuit H. Josephkerk, in Gouda

up-date 12 januari 2021

De Raad van Kerken Gouda coördineert op 17 januari a.s. de oecumenische viering voor de geloofsgemeenschappen van Antonius van Padua, de Federatie Gouda, Ontmoetingskerk, en De Veste. 

We komen samen in de H. Josephkerk aan het Aalberseplein 2 te Gouda, aanvang 11.00 uur. 
De voorgangers ds. Kim Magnée-de Berg, ds. Leonie Bos, pastor Paul Schuurmans en ds. David van Veen nemen aan het begin van de week van gebed voor eenheid van christenen de kerkgangers mee in het thema #blijfinmijnliefde. Een groep musici en zangers zullen de viering muzikaal omlijsten.

De Coronamaatregelen bepalen verplichte aanmelding vooraf, geen gemeentezang en geen ontmoeting bij koffie en thee na afloop. Ook zijn mondkapjes verplicht.
 
Meevieren via internet thuis
De viering zal via een livestream te volgen zijn via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk

Aanmelden
In De Veste heeft de wijkraad gekozen voor alleen online vieringen in deze periode. De Josephkerk volgt daarin echter een ander protocol zodat er toch, zij het heel beperkt, mensen aanwezig kunnen zijn.  
Daarvoor moet u zich dan wel aanmelden. Dat kan tot vrijdag 15 januari 12.00 uur onder vermelding van opgave oecumenische viering, alle namen en uw telefoonnummer.
Dit kan per mail bij de parochie gouda@sintjandd.nl , of telefonisch bij het parochiesecretariaat Gouda tel. nr. 0182 523 801. ( bereikbaar ma., wo. en vr van 9.30 tot 12.00 uur ) 
namens Raad van Kerken, 

Agnes Prins – van Dijk.