Uitnodiging viering Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag 10 januari willen we in De Veste en vanuit huis samen het heilig avondmaal vieren. In De Veste zijn alleen medewerkers aanwezig en überhaupt hebben we tijdens Corona gekozen voor een vorm waarbij de verplaatsingen in de kerkzaal tot een minimum zijn beperkt. 

We komen in het Avondmaal samen rondom het Paasgeheim dat Jezus de Opgestane Heer is. We gedenken zijn leven en zijn sterven en dat Hij in de Geest nog steeds onder ons is als de Levende. Zo gaat Hij ons voor, ook vandaag. Hij is de Levende, maar Hij leeft ook onder ons omdat wij samen het Lichaam van Christus mogen zijn, de een de hand, de ander de voet. Het is die gemeenschap die wij vieren met Christus en ín Christus ook met elkaar als een delende gemeenschap. Zo komt Hij tot ons in het Woord, dichtbij als brood in onze mond, als wijn op onze lippen. 

Dat samen delen is door corona heel anders geworden en daarom zal ook het avondmaal anders gaan. Tegelijkertijd weten we ons door de vieringen toch ook met elkaar verbonden. Juist omdat Hij de levende is, mogen we ons door Hem met elkaar verbonden weten. Zo hopen we dat ook het sacrament van brood en wijn dit voor ons mag markeren, namelijk dat we, ondanks corona, ons in Christus één mogen weten. Dat in Zijn gedachtenis Hij onder ons wil wonen: Hij die is, die was en komen zal.

Praktisch thuis 
U kunt thuis een beker wijn of druivensap klaarzetten samen met een schaaltje met daarop wat stukjes brood of matze. Misschien is het mooi om het op een plek met aandacht neer te zetten. Bijvoorbeeld naast een aangestoken kaars, een kaart van een icoon etc. Verder kunt u de dienst volgen zoals gebruikelijk. Ook kunt u met iemand thuis afspreken om de dienst samen te beleven o.a. via Churchdate

Praktisch in de kerk 
Bij de ingang van de kerk staan schaaltjes klaar met daarop een stukje matze en een afgesloten bekertje wijn/druivensap. Bij het binnenkomen pakt u een schaaltje en neemt dit u mee naar uw plaats. De bekertjes zijn op corona-proof-wijze gevuld door de diakenen.

Tijdens de dienst volgen we op gebruikelijke wijze de liturgie. Bij de vredegroet geven we elkaar geen hand, maar knikken we als teken van vrede naar onze buren. Na het tafelgebed en het bidden van het Onze Vader spreekt de predikant een inleidend woord. Vervolgens neemt iedereen zijn of haar eigen stukje matze, evenals de predikant achter de tafel. Voor de wijn gaat het op eenzelfde manier.

Of u dus thuis of in de kerk het avondmaal mee viert, we vieren het allemaal op dezelfde manier op onze eigen plek. En juist door het op dezelfde manier thuis en in de kerk te vieren, is er ondanks de afstand toch ook weer gemeenschappelijkheid.

En ja, het blijft anders dan anders, maar dat geldt helaas op vele vlakken. Zo gaan we als gemeente op weg, ook in de viering van het avondmaal. In het geloof en vertrouwen dat we in Hem verbonden zijn, wie we ook zijn, waar we ook zijn. Kome wat komt.