Uitnodiging online viering 

Online-viering in de Veste van Zondag 19 juli 2020

juli 2020

.Zondag 19 juli gaat ds. Hans Bouma uit Kampen in De Veste voor:

JE HEBT ZIJN ZEGEN, Het verhaal achter Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp, aldus de dichter van Psalm 121. Wat stond hem voor ogen toen hij, met achterlating van zijn gezin daar bij Kapernaüm, samen met andere pelgrims de lange en niet ongevaarlijke reis naar Jeruzalem ondernam? 
Bij monde van Hans Bouma vertelt hij in deze dienst zijn verhaal, met als titel Je hebt zijn zegen.
Een even spannend als troostrijk verhaal waaraan Tonio van Pijpen muzikaal deelneemt.

 Naar de viering 
U vindt daar ook het filmpje van de nevendienst. 

U kunt de dienst volgen in beeld via een livestream vanuit de Veste.
Na de viering komt de opname ook beschikbaar zodat u de viering eventueel ook later kunt kijken.