Uitnodiging Oecumenische viering

Week van de eenheid 2024

Zondagmiddag 21 januari 15.00 uur oecumenische viering in de R.K.H. Josephkerk 

Up-date 18 januari 2024

Zondagmiddag 21 januari 15.00 uur oecumenische viering in de Josephkerk., Aalberseplein 2, Gouda 

Ds Kim de Berg, diaken Paul Schuurmans en ds David van Veen gaan voor. 

Deze viering is onderdeel van de week voor gebed om eenheid waarvan het thema staat in het teken van het grote gebod: 

Heb God lief… en je naaste als jezelf aan de hand van Lukas 10 vers 25-37 

In deze tijd is oecumene wellicht belangrijker dan ooit. 

Online kunt u zondag de viering hier vinden: 
https://www.sintjandd.nl/vieringen/?_sft_viering_plaats=gouda

David van Veen | predikant van De Veste van Gouda

De collecten.in de viering.
De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst

Aan de uitgang staat de melkbus waar van de opbrengst bestemd is voor het project Syrië van World Vision