Zondagsbrief 17 mei

Diaconale mededelingen zondag 17 mei
 Deze zondag is de inzameling van de gaven bestemd voor:
-  1e diaconale collecte:
Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau
-  2e collecte: Pastoraat en Eredienst. 
3e collecte: Werelddiaconaat de Stichting Bootvluchteling?
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen!  Meer info >>