Online  Kerkdiensten en avondgebeden 

De diensten zijn niet openbaar toegankelijk. We volgen hierbij de richtlijnen van de landelijke PKN, net als alle overige kerken in Gouda.

Online dagelijks avondgebed door ds. David van Veen

Het dagelijks avondgebed is door ds. David van Veen gestart als een vorm van bemoediging in deze tijden van Corona. Het avondgebed duurt ongeveer 10 minuten en heeft de vorm van het getijdengebed. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste liturgie.
Het avondgebed is rond 19.00 uur beschikbaar. De avondgebeden blijven gewoon op internet staan. 
Tot 12.00 uur ’s middags kunt u via de mail voorbeden bij ds. David van Veen aanleveren. Let op: gebruik bij de aanvraag alleen voornamen. Ds. David behoudt zich het recht voor om voorbeden in te korten of net even anders weer te geven. 
Mogen we samen hopen en bidden dat we in deze dagen en toekomende dagen de opstandingskracht mogen blijven ervaren.Want zo na Pasen voel je opeens dat we een lange adem nodig zullen hebben om in deze tijd steeds weer op te staan. Onze getijden kunnen ons daarbij helpen.
Immers, " Wie zijn getijden niet houdt, wordt door de tijd overspoeld.”( dichter Jan Wit)

Online-viering zondag 31 mei

Zondag 31 mei | online dienst 
Tijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. David van Veen 
Zondagsbrief
Collecten:
1e diaconie, 2e pastoraat & eredienst en 3e Werelddiaconaat Stichting Bootvluchteling >>

* De dienst wordt om 10.00 uur live uitgezonden via 
* Je kunt de dienst ook live beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

Liturgie
Viering 31-05-2020

Kindernevendienst

Materiaal Kind op Zondag is tijdelijk gratis beschikbaar.De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! Daarom stelt de redactie van Kind op Zondag nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval voor de komende zondagen, of zolang de kerken dicht zijn.