Online Goudse Glazendienst 20 december

Zondag 20 december 17.00 uur Festival of Lessons and Carols

09 december 2020

Het was Kerstavond 1880: de Anglicaanse bisschop Edward White Benson belegde een viering in een houten schuur. Dit in een verwoede poging om de mannen uit het café te houden… Hij ontwikkelde een orde van dienst met negen lezingen (‘Lessons’) en wisselde die af met kerstliederen in de volkstaal (‘Carols’). De lezingen gaan de gehele Bijbel door. Daarnaast is er orgelspel voor en na de dienst, begint de dienst met een voorbereidende en inleidende tekst, zijn er gebeden en is er de zegen.
Vanaf 1918 wordt in de fameuze King’s College Chapel in Cambridge op kerstavond de viering in deze vorm gehouden en live- uitgezonden door de BBC. Hierdoor heeft ‘A Festival of Lessons and Carols’ wereldfaam verworven.
Naast een Festival of Lessons and Carols op kerstavond is er ook een traditie van een Festival of Lessons and Carols for Advent.

De Goudse Glazendienst van zondagmiddag 20 december, de laatste zondag van Advent zal in die vorm plaatsvinden. Uitgangspunt zijn een aantal Goudse Glazen m.b.t Johannes de Doper waar naar we ook zullen kijken.
De viering valt onder de verantwoordelijkheid van De Veste en Ds David van Veen is voorganger. Cantor-organist Gerben Budding zorgt samen met de cantorij voor de muzikale vormgeving. 

U kunt de dienst volgen via de livestream van St Jan ( www.sintjansgemeente.nl )

U kunt een bijdrage leveren voor het in stand houden van deze bijzondere vieringen. Dat kan via:
* de appostel-app,
* de QR-code
Alles op één rij kijk dan op: Bijdragen en bestellen van de Protestantse Kerk Gouda >>