Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag

Zondag 26 november 2023 vieren we Eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag ven het kerkelijk jaar gedenken we in de gemeente onze overledenen wiens namen zullen klinken en waarvoor de naaste familie een kaars zal ontsteken. Graag geven we ook daarna iedereen de gelegenheid om een kaars te ontsteken ter nagedachtenis van dierbaren. Het Octet zal aan deze viering muzikaal haar medewerking verlenen en ds David van Veen gaat voor. 

NB Mocht dierbare die het afgelopen jaar is overleden en niet elders in een viering worden genoemd dan bieden wij de mogelijkheid dat dit wel bij ons in de viering gebeurt. Neemt u daarvoor dan contact op met ds David van Veen predikant@devestegouda.nl

Eeuwigheidszondag - de oorspronkelijke benaming is ‘dodenzondag’ - komt uit de lutherse traditie. Begin 19e eeuw kwam dit gedenken van overledenen en de herdenking van hen die in oorlogen waren omgekomen in het toenmalige Duitsland op.

De lutherse traditie kwam naast het rooms-katholieke Allerzielen. Allerzielen is de dag na Allerheiligen, een feestdag waar Allerzielen mee verbonden is. Begin november worden ook nu nog de overledenen in rooms-katholieke kerken herdacht. In Nederland kreeg de lutherse traditie navolging, maar in de calvinistische traditie noemde men de dag Eeuwigheidszondag.

Sommige kerken kiezen er om oecumenische of maatschappelijke redenen voor de overledenen te gedenken op de eerste zondag in november. Bondsgemeenten gedenken het overlijden van gemeenteleden vanuit de traditie op Oudejaarsavond maar steeds vaker op de Eeuwigheidszondag. De termen Eeuwigheidszondag, Zondag van voleinding of Gedachteniszondag hebben elk hun eigen achtergrond. Lokale kerken maken ieder voor zich de keuze.