Coronamaatregelen per 28 november 2021

Vanaf zaterdag 27 november voeren we een verdere verscherping door n.a.v. de nieuwe richtlijnen en adviezen vanuit de overheid voor de corona-maatregelen.

Op het bijwonen van een kerkdienst hebben deze extra maatregelen nog niet echt betrekking, immers we voldoen al aan de genomen maatregelen die per 13 november zijn ingegaan.  

Toch heeft de kerkenraad  besloten om een paar wijzigingen door te voeren die voortvloeien uit het hanteren van de basismaatregelen.
Een belangrijke basismaatregel is zorgdragen voor een goede luchtkwaliteit in de Veste.
Uit CO2 metingen tijdens kerkdiensten blijkt dat de luchtkwaliteit bij ongeveer 100 personen voldoende veilig is, daarboven wordt het problematischer. Om dit te verbeteren worden extra maatregelen genomen. Ook willen we de andere basismaatregelen nogmaals onder uw aandacht brengen. 
Dit betekent het volgende:

Maatregelen die gelden vanaf 28 november:

 • Bij binnenkomst zal geen toegangscontrole plaatsvinden. Iedereen is welkom!
 • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen en draagt u een mondkapje.
 • We houden anderhalve meter afstand van elkaar. (in en om De Veste)
 • We hanteren het begrip placeren; u gaat direct naar uw plaats en blijft zoveel als mogelijk daar. Op uw plaats kunt u het mondkapje afdoen.
 • We gaan terug naar 90 zitplaatsen, de stoelen staan op anderhalve meter uit elkaar.
 • We zingen weer ingetogen, dus niet uitbundig.
 • Koffie en thee worden geserveerd in de kerkzaal.
 • U verlaat de kerkzaal via de uitgang in zaal 1&2 (niet door de hoofdingang)

Maatregelen die gelden vanaf 28 november:

 • Alle maatregelen die vanaf 28 november gelden.
 • U kunt de kerkdienst bijwonen met gebruikmaking van het reserveringssysteem (meevieren.nl/devestegouda). Vanaf iedere woensdag voor de dienst kunt u reserveren.
 • De adviezen die door het CIO en PKN, in reactie op de persconferentie van 26 november,  zullen worden meegenomen indien nodig. U hoort dit nog.

Wij blijven u vragen om:

 • de basis hygiëne maatregelen in acht te nemen: handen desinfecteren, geen handen schudden, etc.
 • bij eventuele klachten thuis te blijven; (alle diensten zijn ook online te volgen).
 • tijdig naar de kerk te komen om opstoppingen te voorkomen.
 • uw jas mee te nemen naar uw plaats.

Ventilatie. 
Uit CO2 metingen tijdens de afgelopen kerkdiensten is gebleken dat de luchtkwaliteit in de kerkzaal bij grote aantallen mensen te wensen overlaat. Dit probleem doet zich ook bij andere kerken voor. We kijken op dit moment hoe we dit structureel kunnen oplossen. Voor de korte termijn zal de ventilatie worden verbeterd door de bovenramen en de nooddeur op een kier (rechts van de kansel) open te zetten. Dit kan inhouden dat u dit als tocht ervaart. Hoewel we de temperatuur in de kerkzaal op 20 graden houden bevelen we u aan om uit voorzorg extra warme kleding aan te doen of om uw jas tijdens de dienst aan te houden.

Tot slot. 
De maatregelen gelden tot 20 december waarna we weer meer zullen horen van de overheid. De kerkenraad hoopt dat we u mogen blijven ontvangen in De Veste!

Namens de Kerkenraad, Bart ten Hooven (preses)