Coronamaatregelen vanaf 25 februari 2022

Update coronamaatregelen vanaf 25 februari 2022 – Geen beperkingen meer voor het kerkelijk leven! Alle kerkgangers weer welkom!

De Protestantse Kerk Nederland heeft in haar advies van 16 februari het beleid gevolgd van de overheid en het CIO. Dit betekent dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de 1,5 meter afstand komt te vervallen. Dit geldt ook voor de mondkapjesplicht. Wel blijven de basisregels belangrijk en wordt gezorgd voor voldoende ventilatie. U hoeft zich ook niet meer aan te melden via het reserveringssysteem. De collectes worden weer als vanouds tijdens de dienst gehouden.

Voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid wordt een deel van de zitplaatsen op 1,5 meter aangeboden.

Ook voor overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. weer ruimte zijn.

De kerkenraad is verheugd dat we weer met elkaar in De Veste de dienst kunnen vieren en elkaar weer mogen ontmoeten! Komt u ook?

Namens de Kerkenraad van De Veste,

Bart ten Hooven, preses