Startzondag 25 september 2022

Zondag 25 september om 10:00 uur in De Veste

Up-date 6 september 2022

Startzondag 25 september

In een bijzondere en feestelijke dienst beginnen met ons nieuwe seizoen met als jaarthema ‘ Zing een nieuw lied’. 

Een motto ontleent aan psalm 98. Lang hebben we niet mogen zingen vanwege de corona en dat viel ons zwaar. Zingen is namelijk een belangrijk aspect van onze liturgie.

Of zoals Hannah Rijken zegt: “ Zingen is aards en hemels. Je zingt met je hele lijf, maar zingen is ook verbonden met spiritualiteit. Zingen is ademen. En als de adem stroomt, waait de geest.”
En natuurlijk gaan we zelf ook zingen!  

Ds David van Veen gaat voor en 2U speelt.

Psalm 98 is het uitgangspunt, maar we luisteren bijvoorbeeld ook naar het bekende lied van Ramses Shaffy ‘ Zing, bid, lach, huil, lach, werk en bewonder’.

Ook de kinderen en jongeren laten muzikaal van zich horen.  

Wilt u 2 a 3 bloemen meenemen naar de kerk voor een bijzonder bloemstuk?   

Na de dienst is er een programma met oudhollandse spelletjes ( zie onder). Zo vieren we ons 40jarig jubileum van jong tot ouder… 

De viering is online te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=uBiTDp3DkAc

Er is creche, kindernevendienst ( neem je muziekinstrument mee !) en 3e helft ( 15 ~ 18 jaar)  

Informatie over de collecten kunt u vinden op de pagina Actueel