Video opnames lezingen Goudader  

Link naar de video opname van de meest recente online lezing van Goudader 21 september 2021 >>

Op dinsdag 21 september was er vanuit een goed gevulde Veste een heldere lezing gisteren door Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands. 
U kunt de lezing nog twee weken terugkijken via: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Kt1EDA5ds0

Van Tongeren neemt u mee in een gestructureerde uiteenzetting over het wat de deugdenethiek inhoudt en wat deugden eigenlijk zijn. 
Dat geeft een mooi fundament voor de lezingen van Goudader die nog zullen volgen en ook meer praktisch inzoomen op een deugd zelf. 
Zo zal de Goudse burgervader, Pieter Verhoeve op 11 november spreken over de deugd ' wijsheid' of ' verstandigheid'. 

Met de lezingen van Goudader lijken we aan een behoefte te voldoen. Niet alleen voor mensen van De Veste, maar ook voor mensen van buiten onze kerkelijke gemeenschap.