Online  kerkdiensten en avondgebeden 

De diensten zijn niet openbaar toegankelijk. We volgen hierbij de richtlijnen van de landelijke PKN, net als alle overige kerken in Gouda.

Online viering zondag 12 juli

Zondag 12 juli | online dienst (livestream)
Tijd en plaats: 10.00 uur in de Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. Leonie Bos
Collecten:
1e diaconie, 2e pastoraat & eredienst en 3e Werelddiaconaat Stichting Bootvluchteling >>

* U kunt de dienst volgen in beeld vanaf 10.00 uur via een livestream. Klik op de blauwe button.
Na de viering is de opname ook beschikbaar via youtube, zodat u eventueel ook later kunt kijken.
* U kunt de dienst in de Ontmoetingskerk ook live beluisteren via www.kerkomroep.nl

Volgende online dienst 19 juli om 10:00 uur vanuit de Veste, voorganger ds. Hans Bouma uit Kampen 

Kindernevendienst

Materiaal Kind op Zondag is tijdelijk gratis beschikbaar.op de website van Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval voor zolang de kerken dicht zijn.

Online dagelijks avondgebed door ds. David van Veen

Ds. David van Veen blijft de dagelijks avondgebeden continuerentot 1 augustus 2020 als  een vorm van bemoediging. Het avondgebed duurt ongeveer 10 minuten en heeft de vorm van het getijdengebed. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste liturgie.  Het avondgebed is rond 19.00 uur beschikbaar. Tot 12.00 uur ’s middags kunt u via de mail voorbeden bij ds. David van Veen aanleveren. Let op: gebruik bij de aanvraag alleen voornamen. Ds. David behoudt zich het recht voor om voorbeden in te korten of net even anders weer te geven. 
" Wie zijn getijden niet houdt, wordt door de tijd overspoeld.”( dichter Jan Wit)