Online Kerk-zijn

De liturgie gaat door 
Online vieringen gezamenlijk met de Ontmoetingskerk >>
Vanuit de wijkraad: info over de online vieringen tot 23 augustus >>
Churchdate, samen de vieringen volgen >>
Dagelijkse online-avondgebeden door ds David van Veen
>>
Vespers in de Sint-Jan >>

Geldinzameling en introductie Kerkgeld app
Omdat de erediensten online gehouden worden is het inzamelen van gaven helaas fysiek nu niet mogelijk. Daarom hebben de colleges van kerkrentmeesters en diakenen besloten om de Kerkgeld app in te zetten binnen de Goudse gemeente.
Hier vind je de informatie voor het gebruik van de Kerkgeld app, stappenplan en de registratie en het inleveren van collectebonnen..
Voor het jaarproject van het werelddiaconaat kan online gedoneerd worden >>
Meer informatie collecten over de doelen op de zondagen vanaf 12 juli t/m 2 augustus >>

Zondag 12 juli  
1e collecte:Inloophuis Domino >>
2e collecte: Pastoraat en eredienst  
3e collecte: Wereldiaconaat: Stichting Bootvluchteling
alle via formulier Collecten eredienst (vanaf Zondag)
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Jaarproject Weerelddiaconaat/Kerk in actie
Stichting Bootvluchteling, meer info >>

Pastoraat en diaconaat 

  • Zoom ontmoetingen >>
  • 4e Pastorale brief 14 mei  2020 >>
  • Bereikbaarheid diaconie en pastoraat >>
  • Diaconale Nieuwsbrief> >  
  • Avondgebed van Luther>>