Online Kerk-zijn: de liturgie gaat door

Wilt u aanwezig zijn bij de viering in de Veste?
Geef u op via 
het reserveringssysteem meevieren.nl/devestegouda.
Houd tijdens de week ook de website en uw mail in de gaten.
Soms lijkt het aan het begin van de week vol te zitten, terwijl er later in de week toch nog weer plek kan zijn. Dat komt omdat eerst nog plekken worden vasthouden voor mensen die geen computer hebben of bijvoorbeeld doordat mensen zich toch weer afmelden.
Ook kunt u zich op een wachtlijst laten zetten. We vullen namelijk graag alle stoelen. Bent u bijvoorbeeld afgelopen zondag al geweest, maar is er toch nog plek, dan kan het zo maar zijn dat u een bericht krijgt dat u mag komen.


Viering zondag 20 september 10.00 uur,  in/ vanuit deVeste
Voorganger:drs. Ineke Koning-Polet, Gouda
Zondagsbrief >>  
Liturgie >>
Collecten
:
1e diaconale collecte voor Stichting Gave >>
2e voor Pastoraat en Eredienst  
3e  collecte ( melkbus) voor Wereldiaconaat - Stichting Bootvluchteling >>
Voor het jaarproject van het werelddiaconaat kan ook online gedoneerd worden >>
Meer informatie over de collectendoelen in de maand september >> 
Alle collecten worden van harte aanbevolen. 
De dienst wordt bijgewoond door degenen die zich hebben aangemeld voor de genodigdenlijst en vervolgens een uitnodiging hebben ontvangen om de dienst in De Veste bij te mogen wonen (max. 70 aanwezigen)  

* U kunt de dienst volgen en later terugkijken  vanaf 10.00 uur via  youtube.
* U kunt de dienst in De Veste ook live beluisteren via www.kerkomroep.nl 
* Churchdate, samen de vieringen in de huiskamer volgen >> 

Pastoraat en diaconaat 

  • Zoom ontmoetingen >>
  • Bereikbaarheid diaconie en pastoraat >>
  • Diaconale Nieuwsbrief> >