Jaarthema 2024 2025 c

Jaarthema 2024 – 2025: ‘Geloven in de toekomst.'

GoudAder

 Het thema voor het seizoen 2023-2024 is  ‘Geloven in de toekomst

GoudAder is een commisie die lezingen organiseert, die de diepte ingaan. Vanaf september 2023 wordt u een 5e serie lezingen vanuit de Veste aangeboden. 

Inleiding jaarthema  
Op aandragen van de commissie Goudader heeft de kerkenraad het nieuwe Jaarthema voor 2024-2025 vastgesteld. En dat nieuwe thema luidt: 'Geloven in de toekomst'.  

Dat is een ruime titel die we bewust zo hebben gekozen. Enerzijds gaat dat over ‘geloven in de toekomst.’  Een toekomst die niet altijd vanzelfsprekend is als we denken aan oorlog, aan de gevolgen van klimaatverandering en hoe moeten we ons die toekomst bijbels gesproken denken?

Ook het landelijke jaarthema van de PKN ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’ raakt daaraan.
Daarin gaat het om verantwoordelijkheid nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

Anderzijds gaat het over ‘geloven in de toekomst’. Hoe ziet de toekomst van geloven eruit?

In de lezingen van Goudader zullen we vooral dát accent leggen. 
We willen dat ook niet gelijk té kerkelijk inkleuren, maar eerst breder kijken. We nemen als het ware de ‘temperatuur van onze samenleving’ op.
* Hoe staat het met zingeving en religiositeit?  
* En waar komen we geloven ook buiten de kerk tegen?  
* Waar engageren mensen zich nog meer? 
* En zelfs psychiaters wijzen op het belang van zingeving. 

Aan het einde van het seizoen willen we het dan vervolgens meer toespitsen.  En wat betekent dit voor de toekomst van de kerk? Voor het christelijk geloof?

Startzondag
Op de startzondag, zondag 22 september, beginnen we officieel met dit jaarthema. 

Jaarthema 2024-2025

Ook het komende seizoen 2023- 2024 zullen we het jaarthema in  perioden verdelen met ieder een eigen accent. Elke periode begint met een speciale dienst rondom de thematiek en er is in die periode ook een lezing rond het thema. 

Jaarthema 2024/2025 = méér dan lezingen
Natuurlijk bestaat het jaarthema uit méér dan diensten en lezingen. Daarom ook de oproep vanuit de wijkraad om vanuit de verschillende groepen van De Veste elk op hun eigen wijze met het thema aan de slag te gaan. 

Uitwerking jaarthema:
Ook buiten de lezingen van Goudader willen we met dit thema aan de slag gaan. We denken bijvoorbeeld aan:

 • Een gespreksgroep over bijvoorbeeld het boek ‘Vrede op aarde’ van Stefan Paas waarin hij onderzoekt hoe relevant de christelijke boodschap ook voor mensen in deze tijd is. 
 • Een groothuisbezoek rondom de toekomst van geloven? Wat is er veranderd? Hoe ziet u de toekomst van de kerk, van geloven? Wat zijn de schatten van de kerk? 
 • Avond/ viering/ groep/ groothuisbezoek rondom de visienota van de PKN ‘Van U is de toekomst’.
 • Vieringen gekoppeld aan dit jaarthema. In ieder geval zal de Startzondag hier over gaan en begin 2025 is er rondom dit thema weer een TOP2000dienst samen met ds David van Veen en de band Eleven20one. Denk bijvoorbeeld aan het nummer ‘Hier’ van Bløf:
  Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
  Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
  Dit is mijn haven, hier leg ik aan
  Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
  Hier ligt mijn hart voor Jou. 

  U bent van harte uitgenodigd om alvast zelf over dit thema na te denken en wellicht ook een plek te gaan geven in één van de groepen die De Veste rijk is. Het is in ieder geval een thema dat overal aan bod kan komen. Vast veel inspiratie gewenst!
 • nspiratie kun je vinden in de wekelijkse Nieuwsbrief Petrus online.

  Veel inspiratie toe gewenst