Inleiding jaarthema 2022-2023

Inleiding jaarthema 

Uit verschillende suggesties van gemeenteleden koos de wijkraad het jaarthema “ Zing een nieuw lied”.

Juist het zingen brengt mensen samen en biedt een mogelijkheid om uitdrukking te geven aan geloven en om tot geloven te komen.
We denken dat hier ook behoefte aan is, zeker ook omdat er in de corona-tijd niet of nauwelijks gezongen kon worden.
Bovendien raakt muziek, een gedicht of een lied ons vaak op zoveel andere manieren dan alleen met ons denken. En wat is het mooi om dat van elkaar te horen. Wat raakt jou? Waar put jij troost uit? Welk lied trekt met jou mee door het leven? Welke muziek tilt je boven jezelf uit?

De kerk heeft een lange en muzikale traditie. Liederen zijn vaak de oudste passages die in de bijbel terecht zijn gekomen. We hebben psalmen, klaagliederen en lofliederen. We horen van koning David op de harp en in psalm 150 van de hoorn, harp en lier, van tamboerijn, snaren en fluit. Zo klonk het lied in de kerk de eeuwen door. We hopen er dit jaar van te gaan proeven. Maar het is psalm 98, waaraan ons jaarthema is ontleend, dat ons ook oproept om nieuwe liederen te zingen. En ook die zijn er genoeg. We denken o.a. aan avonden waarin we bekende en minder bekende liederen uit het liedboek horen, zingen en oefenen. Maar ook nieuw geschreven liederen komen in het licht te staan.