Jaarthema 2021 – 2022: ‘De zeven deugden’ 
- Over moed, wijsheid, gematigdheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde –

GoudAder

 Het nieuwe thema voor het seizoen 2021-2022 is ‘ De 7 deugden ’ waarin we kijken hoe de klassieke zeven deugden het leven kunnen verrijken. Op dinsdagavond 17 mei zal Rosa Jansen, bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland een lezing geven over de deugd 'Rechtvaardigheid'
Lied van de deugd 'Rechtvaardigheid': lied 992 >> 

GoudAder is een commisie die lezingen organiseert, die de diepte ingaan. Vanaf september 2021 wordt u een 2e serie lezingen vanuit de Veste aangeboden.
Lees meer 

Inleiding jaarthema 
Al eeuwenlang vragen mensen zich af hoe je ‘goed’ kan leven? Hoe dat de samenleving ten goede kan komen? Maar ook, hoe je als gelovige goed leven kan? Wat wordt er van je verwacht als mens, als burger en als gelovige?  Lees verder...

Jaarthema 2021 -2022: vijf perioden en lezingen

Ook het komende seizoen zullen we het jaarthema in  perioden verdelen met ieder een eigen accent. Elke periode begint met een speciale dienst rondom de thematiek en er is elke periode een lezing rond het thema. 

Jaarthema 2021/2022 = méér dan lezingen
Natuurlijk bestaat het jaarthema uit méér dan diensten en lezingen. Daarom ook de oproep vanuit de wijkraad om vanuit de verschillende groepen van De Veste elk op hun eigen wijze met het thema aan de slag te gaan. 

Uitwerkingen jaarthema:

  • Deugden kunnen een algemeen gespreksonderwerp zijn als u elkaar ontmoet. Welke deugd spreekt je aan en waarom? Eventueel zijn er deugdenkaarten of deugdenlijsten te vinden waar mensen er bijvoorbeeld drie uit kunnen kiezen. 

  • En waar gaat het heen met onze samenleving als die steeds meer drijft op alleen maar regels en wetten? Zijn de deugden een antwoord op hoe wij in vertrouwen samen kunnen leven? En hoe komen wij dan tot zo’n karakterverandering en vorming? En wat zegt de Bijbel ons daarover? Denk bijvoorbeeld aan het verhaal de rijke jongeling die zich aan alle geboden houdt, maar toch aan Jezus vraagt: Wat kan ik nog meer doen? ( Mattheus 19: 16 – 22) .

  • Je kunt ook een deugd apart belichten. Bijvoorbeeld de deugd ’ moed’. Wanneer ben je moedig? En wat is daar voor nodig? Je kunt het leven van een moedig mens bespreken en waar zit ‘m dat nou in? Ook houden deugden altijd het midden. Bijvoorbeeld als moed het midden is, zit overmoed aan de ene kant, maar lafheid aan de andere kant. 

  • Voor groepen als 2e/ 3e helft, Sundays: als je even wat tijd besteedt op internet is er best veel te vinden over dit jaarthema. Naast deugden in het algemeen, kun je best een thema neerzetten bijvoorbeeld rondom ‘ rechtvaardigheid’. Eerst verken je dat dan. Vertel bijvoorbeeld iets over Internationaal Gerechtshof in Den Haag of over de geblinddoekte vrouw Justitia. Laat een fragment zien van bijvoorbeeld de Rijdende rechter. Uit die uitzendingen blijkt bijvoorbeeld goed dat het probleem vaak niet alleen met wetten en regels is op te lossen, maar veel meer ligt bij de vraag: hoe gaan wij als buren met elkaar om? Uiteindelijk kun je dan de vraag stellen hoe dat in je eigen leven zit als het gaat om rechtvaardigheid. 

  • Kijk voor meer materiaal eens op de site JOP: (https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/overzicht/) of voor verhalen uit de Bijbel op de site van het NBV ( https://debijbel.nl/bijbelbasics ) Ook kun je Heidi Koster ons jeugdwerker vragen om eens mee te denken. Mail: heidi@step-gouda.nl  
  • Meer materialen, onderaan de pagina Inleiding Jaarthema ..

Een jaarthema is geen wet van Meden en Perzen – dus doe gerust ook wat anders – maar het kan wel helpen om een onderwerp beter te begrijpen.  Veel inspiratie toe gewenst