5e Lezing GoudAder in de reeks van de lezingen over 'De 7 deugden': 

Dinsdag 17 mei  Thema Rechtvaardigheid,  Rosa Jansen

Rechtvaardigheid: een ongemakkelijke deugd

Op 17 mei 2022 spreekt mr. Rosa Jansen in De Veste over de deugd rechtvaardigheid. Zij doet dat vanuit haar jarenlange ervaring als rechter en als bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Rechtvaardigheid is een verheven begrip, maar pas in concrete situaties krijgt rechtvaardigheid gestalte. Dan blijkt het allemaal niet zo eenduidig en spelen ook psychologische mechanismen een rol. Waarom sympathiseren we met sommige slachtoffers meer dan met anderen? Staat dat een 'objectieve' of evenwichtige oordeelsvorming in de weg? Wat is rechtvaardigheid volgens rechters, geoefend in het uitleggen en toepassen van de wet? Is dat ook hetzelfde als rechtvaardigheid in de beleving van slachtoffers? Kunnen wij, en kunnen rechters wel goed omgaan met mensen die onrecht is aangedaan?

Deze lezing in de GoudAder-serie over de zeven deugden wordt geen academisch college, maar een verhaal aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk: van burenruzies tot strafzaken, van toeslagenaffaire tot MH-17, op het grensvlak van rechtspraak en samenleving.

Rosa Jansen is bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. In het verleden was zij onder meer vice-president van de rechtbank in Utrecht en bestuursvoorzitter van het opleidingsinstituut voor de rechters en officieren van justitie. Ook adviseerde zij over de opbouw en professionalisering van de rechterlijke in tal van andere landen

Praktisch


Tijdstip:
20:00 -22:00 uur
Locatie:
De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Kosten: 
De kosten bedragen € 5,00 incl. koffie/thee (contant of via QR-code).
U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder.

Het volgen van de lezingen via de livestream blijft tot de mogelijkheden behoren. .
Ook als u de lezing via livestream volgt, stellen wij een bijdrage van 5 euro zeer op prijs..

Jaarthema GoudAder 2021/2022: ’De 7 deugden’ 
- Over moed, wijsheid, matigdheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde –

GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.

We zoomen dit jaar 2022  in op die deugden in onze vieringen, maar ook in de lezingen va n Goudader.>>
Lees ook: Inleiding jaarthema 2021-2022 >>
Geloof, hoop en liefde pakken we als één onderwerp, zodat we het jaarthema in 5 perioden kunnen verdelen.
Hieronder treft u de laatste lezingen van dit voorjaar aan. 
Afgelopen donderdag 24 maart vond de 4e lezing van dit thema plaats.

Terugblik Lezingen

GoudAder cyclus 2021/2022

4e lezing: donderdag 24 maart  Thema MOED,  spreker psychiater Annette Knol 

De deugd moed (Fortitudo) is belicht door een psychiater. Annette Knol tijdens haar lezing is zij met de deelnemers het gesprek aangaan over moed en kwetsbaarheid. Over de relatie tussen die twee als er psychische klachten zijn. Wat zouden wij zelf doen of juist verzwijgen als we psychisch ziek zijn? Is er moed voor nodig om te luisteren naar en te praten over psychische kwetsbaarheid? 

Annette Knol heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en is opgeleid tot psychiater bij GGZ inGeest, regio Haarlemmermeer. Voordat zij arts werd, werkte zij als verpleegkundige. Momenteel werkt zij als psychiater in het Groene Hart Ziekenhuis en heeft zij haar eigen praktijk voor psychiatrie en relatietherapie ‘Naast Jullie’ in Gouda.

U kunt de lezing terugzien via https://youtu.be/V50ODa9PMFs 

3e lezing: donderdag 20 januari 2022, spreker Eric Holterhues, directeur Oikocredit over de deugd matigheid (‘Temperantia’) en wat deze deugd heeft te maken met duurzaamheid, een zeer actueel thema. 

Op donderdag 20 januari nam Erik Holterhues ons mee in een lezing over matigheid. Erik is directeur van Oikokredit. Volgens hem is het een misvatting van deze tijd om de mens alleen maar als een consument te zien. We zijn ook burger en dat betekent dat de mens een sociaal wezen is. Holterhues ziet dit burgerschap als een publiek ambt. Dat bedoelt hij overigens niet gelijk politiek, maar wel als dat wij actieve deelnemers zijn in de publieke ruimte.  

In de context van het omgaan met ons eigen geld leverde dat de prikkelende vraag op of we bij ons geld en ons investeren alleen maar kijken naar het minste risico of het hoogste rendement, of dat ook het perspectief kan gaan wegen hoe we met ons geld een bijdrage zouden kunnen leveren aan een betere wereld?  

Eigenlijk komen we dan weer uit bij die oude vraag uit de catechismus: Waartoe zijn we hier op aarde? Goed dat bij die vragen wordt stil gestaan, ook vanuit de financiële context en dat ook veel jonge mensen bijvoorbeeld wel in de financiële sector willen werken, maar dan wel met dit perspectief. Dat is een hoopvol gegeven. U kunt de lezing en de vragen die daarna gesteld werden nog terugkijken  

U kunt de lezing hier terugzien

2e lezing: donderdag 11 november, spreker Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda

De deugd:  ' wijsheid' of ' verstandigheid'.
‘U bent hier om wijsheid op te snuiven’ vertelde mijn universitair docent tijdens een college filosofie. Prudentia dus. Het is een van de kardinale deugden. Te vertalen als verstandigheid, voorzichtigheid of wijsheid. Als burgemeester heb je van deze deugd veel nodig; maar wie niet eigenlijk? Graag ga ik met u op deze avond in gesprek over deze vraag: ‘wat is wijsheid?’
Mr. drs. Pieter Verhoeve
Burgemeester van Gouda

Pieter Verhoeve ( 1981) is burgemeester van Gouda sinds 13 november 2019. Hiervoor was hij burgemeester van Oudewater. Verhoeve is cum laude afgestudeerd in de rechtsfilosofie en heeft daarnaast ook politieke geschiedenis gestudeerd. Na zijn universitaire studie geschiedenis was hij docent geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Later werd hij advocaat en was hij tevens docent rechten aan de Driestar Hogeschool. Voor de SGP is Verhoeve altijd politiek actief geweest. Ook is hij voorzitter van de koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. 

U kunt de lezing hier terugzien

1e lezing dinsdag 21 september, spreker: Paul van Tongeren, denker des Vaderlands 

Inleiding in de 7 deugden met een toespitsing op de deugden geloof, hoop en liefde.
Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, kwam speciaal naar Gouda om ons in te wijden in de zeven deugden.

Wat zijn die deugden en  waarom zouden die zeven de belangrijkste zijn? En zijn deugden niet ouderwets en uit de tijd of kunnen zij juist de kurk vormen waarop ons samenleven kan drijven?
We hoorden van Aristoteles waar de vier klassieke deugden van afstammen, maar ook van de Bijbelse deugden: geloof, hoop en liefde. Deze laatste deugden staan in de eerste periode  van deze lezingen centraal. 

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde meer dan tien populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche.
In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw.