GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.

Praktisch
Data    
16 februari en 27 mei 2021       
Waar

De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Parkeren

Bij voorkeur: parkeerplaats winkelcentrum Bloemendaal
Reserveren  

Een week vóór de lezing een plaats reserveren via onderstaande button. De lezing is ook via een livestream te volgen.
Kosten         

€ 5. Ook als u de lezing online volgt stellen we deze bijdrage zeer op prijs. U kunt het bedrag na ontvangst van de bevestiging van uw reservering overmaken naar rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder. Contant geld wordt niet geaccepteerd.

Jaarthema GoudAder: ’aandachtig leven’
We laten ons dit jaar inspireren door de spiritualiteit zoals we die in kloosters vinden. Hoe kunnen we die spiritualiteit ook vertalen naar ons eigen leven? Misschien juist wel nu we door Corona het gevoel hebben gekregen in een ‘onvrijwillig’ klooster te zijn beland. Kloosters zijn plekken waar mensen de stilte zoeken en op adem komen. Plaatsen waar eenvoud, stilte en gastvrijheid geleefd wordt. Plaatsen die uitnodigen om te luisteren, om te vertragen en bewust om te gaan met je tijd. Het zijn oefenscholen voor het geloof, omdat de mensvisie is dat we kunnen blijven groeien. Hoe vinden we dus het klooster in ons eigen leven?
Wat kunnen we van hen leren?

                             De lezingen van GoudAder

Dinsdag 16 februari: Mirjam van der Vegt 

Mirjam van der Vegt komt uit Gouda en is een Nederlandse journalist en is onder andere werkzaam geweest voor Twee Vandaag, Netwerk en voor diverse dag- en maandbladen. Na een burn-out, die voortkwam uit haar drukke werkzaamheden, ging ze op weg en ontdekte, zoals ze zegt, de grond van haar bestaan. Ze is nu werkzaam als schrijver, spreker en (stilte)trainer. Zo organiseert ze ook stilte-retraites in oa kloosters. Ze schreef eerder de Stiltelijn, met titels als Stiltedagboek en Adem de dag.

Thema: Aandachtig zijn
“ Stilte moet niet ons eindpunt zijn, maar ons beginpunt.”

Vaak denkt men dat in kloosters op een rigide manier wordt gezwegen, maar in praktijk blijkt het vooral om een houding van stilte gaat. Je bent uiterlijk stil om ook innerlijk stil te kunnen worden. Die stilte kan naast aangenaam, ook best confronterend zijn omdat het je letterlijk bij veel stil zet. Stilte is zeker in onze dagen niet vanzelfsprekend en heeft ook veel te doen bij hoe wij met tijd omgaan. In het klooster heeft niet alleen de stilte een plaats, maar is er ook een dagindeling, een tijd beginnen en een tijd van ophouden. Ora en labora.

Donderdag 27 mei hoogleraar en karmeliet Hein Blommestijn

Hein Blommestijn woont op Schiermonnikoog. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome. Hij leest mystieke teksten en gedichten. Zo heeft hij bijvoorbeeld het boekje Dichtersvisioen geschreven met als ondertitel: ‘Mystieke duidingen van de laatste gedichten van Joost Zwagerman’.

Thema: Aandachtig lezen
“ Doe als de koeien……”

Vanuit het klooster wordt opgeroepen om aandachtig te lezen: de lectio Divina. Letterlijk betekent dat ‘ goddelijke of geestelijke lezing’ . Het is een manier van lezen die in veel opzichten haaks staat van hoe wij vaak lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht om informatie en kennis te vergaren, het liefst in een zo kort mogelijke tijd. Wij scannen een tekst of nemen een tekst snel even ‘ diagonaal door’. Het begrijpen staat daarbij steeds voorop. Lectio Divina is daarentegen een manier van lezen die er op gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst te zeggen heeft. Daarin staat het ontvangen centraal. Het is een vorm van mediterend Bijbellezen en het gaat in deze manier van lezen juist om ‘ vertraging’, om de ruminatio zegt Benedictus, dat is wat koeien doen; herkauwen’. Het is dus een vorm van slow reading. Langzaam en herhalen. Hein Blommestijn leert ons aandachtig te lezen en tussen de regels door…

Donderdag 19 november: hoogleraar Gabriel Anthonio
U kunt deze lezing terugzien

Gabriel Anthonio (1963) wilde ooit zelf het klooster in maar de kloosterlingen wezen hem een andere weg. Het dagelijkse leven biedt genoeg ‘kloostergangen’, vertelt hij. Zijn autistische zoon met verstandelijke beperking is daarbij een slijpsteen voor zijn ziel die hem terugbrengt in het hier en nu. Hij was directeur van een jeugdgevangenis/tbs kliniek, is nu voorzitter van het bestuur van Verslavingszorg Nederland en daarnaast bijzonder hoogleraar in Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid. Legt veel nadruk op aandacht voor mensen en de menselijke maat in organisaties.

Thema: Aandachtig leven
“ Alle gasten die aankomen, moeten ontvangen worden als Christus zelf.”

Ook zonder een kloosterling te worden, kun je proberen een aandachtig leven te leiden. Wellicht ga je dan ook anders kijken naar de mensen om je heen. Immers de weg naar binnen is ook weer een weg naar buiten. En wat zou onze samenleving kunnen leren van een klooster? Minder weelde, meer eenvoud? Meer solidariteit, minder concurrentie? Waar staat jouw kompas op gericht: op opstijgen of afdalen?

Lezing van dinsdag 29 september gehouden door hoogleraar en Benedictijner monnik Thomas Quartier
U kunt deze lezing terugzien

Thomas Quartier osb (1972) doceert rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en gasthoogleraar aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome. Hij is monnik van de Willibrordsabdij in Doetinchem. 

Thema: aandachtig luisteren
“ Luister, mijn zoon”.
Zo begint de regel van Benedictus. Het gaat dan om aandachtig luisteren en van harte en daadwerkelijk respons geven. 
Naast de Livestream treft u hier de power-point presentie van Thomas Quartier >>