DENKER DES VADERLANDS KOMT NAAR GOUDA

Lezing Goudader dinsdag 21 september om 20.00 uur 

Er zijn nog plaatsen!!!

Lezing over de 7 deugden

Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, komt speciaal naar Gouda om ons in te wijden in de zeven deugden. Wat zijn die deugden en  waarom zouden die zeven de belangrijkste zijn? En zijn deugden niet ouderwets en uit de tijd of kunnen zij juist de kurk vormen waarop ons samenleven kan drijven? We horen van Aristoteles waar de vier klassieke deugden wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid van afstammen, maar ook van de Bijbelse deugden: geloof, hoop en liefde. 

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde meer dan tien populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. 

Praktisch
Datum van de 1e lezing is:  21 september 2021. 

Er zijn nog plaatsen!  Reserveer nu  klik op ‘ viering’ en de lezing verschijnt 
Tijdstip: 20:00 uur 
Lezing van 21 september is via een livestream te volgen.en online beschikbaar. Ook als u de livestream volgt, wordt een bijdrage van 5 euro zeer op prijs gesteld.
Reserveren: 
U kunt voor de lezing plaatsen reserveren door u aan te melden.
Een bijdrage van € 5,- wordt op prijs gesteld. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder. Dit bedrag is inclusief koffie/ thee. Het is ook mogelijk om dit bedrag contant  bij de deur te betalen.

Jaarthema GoudAder 2021/2022: ’De 7 deugden’ 
- Over moed, wijsheid, gematigdheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde –

GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.

We zoomen het komende jaar 2021/2022  in op die deugden in onze vieringen, maar ook in de lezingen va n Goudader.>>
Lees ook: Inleiding jaarthema 2021-2022 >>
Geloof, hoop en liefde pakken we als één onderwerp, zodat we het jaar in 5 perioden kunnen verdelen. Hieronder vast de lezingen van het komende najaar. 

In totaal zal Goudader in het nieuwe seizoen met vijf lezingen komen rondom deze thematiek van de zeven deugden. 

De volgende lezingen van Goudader zijn:
11 november: Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda over wijsheid;
20 januari: Eric Holterhues, directeur Oikocredit over matigheid;
24 maart: Annette Knol, psychiater over moed;
17 mei: Rosa Jansen, directeur Slachtofferhulp over rechtvaardigheid.
Folder >>

Donderdag 11 november: Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda

De deugd: Wijsheid
‘U bent hier om wijsheid op te snuiven’ vertelde mijn universitair docent tijdens een college filosofie. Prudentia dus. Het is een van de kardinale deugden. Te vertalen als verstandigheid, voorzichtigheid of wijsheid. Als burgemeester heb je van deze deugd veel nodig; maar wie niet eigenlijk? Graag ga ik met u op deze avond in gesprek over deze vraag: ‘wat is wijsheid?’
Mr. drs. Pieter Verhoeve

Pieter Verhoeve ( 1981) is burgemeester van Gouda sinds 13 november 2019. Hiervoor was hij burgemeester van Oudewater. Verhoeve is cum laude afgestudeerd in de rechtsfilosofie en heeft daarnaast ook politieke geschiedenis gestudeerd. Na zijn universitaire studie geschiedenis was hij docent geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Later werd hij advocaat en was hij tevens docent rechten aan de Driestar Hogeschool. Voor de SGP is Verhoeve altijd politiek actief geweest. Ook is hij voorzitter van de koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.