4e Lezing GoudAder in de reeks van de lezingen over 'De 7 deugden': 

Donderdag 24 maart om 20:00 uur:  Annette Knol, psychiater over moed 

Jaarthema GoudAder 2021/2022: ’De 7 deugden’ 
- Over moed, wijsheid, matigdheid, rechtvaardigheid, geloof, hoop en liefde –

GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.

We zoomen dit jaar 2022  in op die deugden in onze vieringen, maar ook in de lezingen va n Goudader.>>
Lees ook: Inleiding jaarthema 2021-2022 >>
Geloof, hoop en liefde pakken we als één onderwerp, zodat we het jaarthema in 5 perioden kunnen verdelen. Hieronder treft u de laatste lezingen van het komende voorjaar. 
Afgelopen donderdag 20 januari vond de 3e lezing van dit thema plaats.

De sprekers in de 4e en 5e lezing van GoudAder zijn:
24 maart: Annette Knol, psychiater over moed;
17 mei: Rosa Jansen, directeur Slachtofferhulp over rechtvaardigheid.

Praktisch


Tijdstip:
20:00 uur
Locatie:
De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Kosten: 
De kosten bedragen € 5,00 (inclusief koffie/thee).
U kunt dit contant betalen bij binnenkomst of het bedrag overmaken op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder.

Als het mogelijk blijkt te zijn om ook fysiek aanwezig te zijn, dan kunt u via  https://meevieren.nl/devestegouda hiervoor een plek reserveren.

De lezingen zijn ook te volgen via een livestream.
Ook als u de livestream volgt, wordt een bijdrage van 5 euro zeer op prijs gesteld.

Terugblik Lezingen

GoudAder cyclus 2021/2022

3e lezing: donderdag 20 januari 2022, spreker Eric Holterhues, directeur Oikocredit over de deugd matigheid (‘Temperantia’) en wat deze deugd heeft te maken met duurzaamheid, een zeer actueel thema. 

Of het nu gaat over leefomgeving, productie of financiering. 

Eric Holterhues (1972) werkt ruim 21 jaar in de financiële sector en is sinds 2017 directeur van Oikocredit Nederland, een internationale social impact investor die in Afrika, Azië Latijns-Amerika financiering verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, landbouw en duurzame energie. Daarvoor werkte hij onder andere in verschillende managementposities bij Triodos Bank. Holterhues studeerde theologie in Utrecht en volgde daarnaast vakken in economie, beleid & management en marketing & communicatie aan de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en New York.  

U kunt de lezing hier terugzien

2e lezing: donderdag 11 november, spreker Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda

De deugd:  ' wijsheid' of ' verstandigheid'.
‘U bent hier om wijsheid op te snuiven’ vertelde mijn universitair docent tijdens een college filosofie. Prudentia dus. Het is een van de kardinale deugden. Te vertalen als verstandigheid, voorzichtigheid of wijsheid. Als burgemeester heb je van deze deugd veel nodig; maar wie niet eigenlijk? Graag ga ik met u op deze avond in gesprek over deze vraag: ‘wat is wijsheid?’
Mr. drs. Pieter Verhoeve
Burgemeester van Gouda

Pieter Verhoeve ( 1981) is burgemeester van Gouda sinds 13 november 2019. Hiervoor was hij burgemeester van Oudewater. Verhoeve is cum laude afgestudeerd in de rechtsfilosofie en heeft daarnaast ook politieke geschiedenis gestudeerd. Na zijn universitaire studie geschiedenis was hij docent geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Later werd hij advocaat en was hij tevens docent rechten aan de Driestar Hogeschool. Voor de SGP is Verhoeve altijd politiek actief geweest. Ook is hij voorzitter van de koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. 

U kunt de lezing hier terugzien

1e lezing dinsdag 21 september, spreker: Paul van Tongeren, denker des Vaderlands 

Inleiding in de 7 deugden met een toespitsing op de deugden geloof, hoop en liefde.
Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren, kwam speciaal naar Gouda om ons in te wijden in de zeven deugden.

Wat zijn die deugden en  waarom zouden die zeven de belangrijkste zijn? En zijn deugden niet ouderwets en uit de tijd of kunnen zij juist de kurk vormen waarop ons samenleven kan drijven?
We hoorden van Aristoteles waar de vier klassieke deugden van afstammen, maar ook van de Bijbelse deugden: geloof, hoop en liefde. Deze laatste deugden staan in de eerste periode  van deze lezingen centraal. 

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde meer dan tien populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche.
In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw.