Bloemen deze week

20240602

Ananias en Saffira hebben niet al hun bezittingen 
voor de samenleving gedeeld.
Hiermee hebben ze God bedrogen.

Lucas 18: 18-26
Handelingen 4: 32-5: 11

Zondag 2 juni 2024