Afscheid partnergemeente in Maagdenburg

Na 42 jaar is er helaas een einde gekomen aan het hartelijke partnerschap tussen Ontmoetingskerk en De Veste in Gouda en de Sankt Michaelsgemeinde in Maagdenburg.

In het voorjaar van 1977 bracht predikant Ben Posthumus Meyjes van Wijk IV - inmiddels wijkgemeente Ontmoetingskerk- van de Hervormde Gemeente Gouda, met drie andere gemeenteleden het eerste bezoek aan Maagdenburg. Maagdenburg lag in die tijd nog achter het ijzeren gordijn in Oost-Duitsland lag.
Kerkelijke contacten tussen Oost Duitsland en het Westen waren in die jaren niet vanzelfsprekend; de Oostduitsers mochten nl. zelf het land niet verlaten. Voor een bezoek aan de DDR was een visum nodig. Het eerste contact was hartelijk en er volgden daarna vele bezoeken. De Veste deed vanaf het begin mee.
In 1989 viel de Muur en werd het voor de Maagdenburgers mogelijk om naar het buitenland te reizen. In 1991 kwam voor het eerst een bus vol gasten uit Maagdenburg naar Gouda. De contacten, die waren ontstaan, zijn al die jaren blijven bestaan. De ontmoetingen waren inspirerend en erg gezellig.
Helaas hebben we moeten constateren dat de huidige groep deelnemers aan het partnerschap zowel in Maagdenburg als in Gouda steeds ouder wordt en dat de belangstelling binnen beide gemeenten afneemt.

Met elkaar is vastgesteld dat het dan ook steeds moeilijker wordt om een jaarlijkse bijeenkomst in Maagdenburg of Gouda te organiseren. Dat is de reden dat er aan de voor het partnerschap verantwoordelijke kerkenraden is voorgesteld om het partnerschap formeel af te ronden. De kerkenraad van de Ontmoetingskerk is hierover in haar laatste vergadering ngelicht en akkoord gegaan. Ook in de kerkenraad klonken geluiden van dankbaarheid over het mooie, goede en het bijzondere om elkaar over grenzen heen te mogen ontmoeten en elkaar te herkennen als broeders en zusters. Het zou jammer zijn wanneer het contact stilletjes uitdooft. Daarom hebben we met elkaar de conclusie getrokken dat het beter is dat we dan op een gepaste wijze als gemeenten afscheid van elkaar nemen.
Onze partnergemeente in Maagdenburg heeft ons uitgenodigd voor een afsluitende weekend in oktober.
Dat weekend wordt gehouden van 11-13 oktober in Maagdenburg. Negen gemeenteleden reizen naar Maagdenburg. Voor de laatste maal wordt er voor de overnachtingen gebruik gemaakt van de gastgezinnen.  Aan het partnerschap komt dus een eind, maar de opgebouwde vriendschappen blijven!

Afronding gemeentecontact met Maagdenburg in Gouda.
Zondag 13 oktober zijn er gelijktijdig met de erediensten in de Ontmoetingskerk en de Veste, in Maagdenburg vier kaarten aangeboden. Het waren de kaarten, die afgelopen zondag 6 oktober voorzien waren met namen en groeten van uit de Ontmoetingskerk en De Veste. In de dank- en voorbeden is de hoop uitgesproken dat de kerken hun maatschappelijke relevantie mogen behouden en dat zij gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping oecumenisch vorm blijven geven.

De Maagdenburggroep werkt aan een presentatie van 42 minuten met stille en bewegende beelden door al de jaren heen. Op zondag 20 oktober 11:30 uur na de dienst in de Ontmoetingskerk bent u uitgenodigd mee te kijken!