Tafel van Hoop

Eten met vluchtelingen.  

Net als in voorgaande jaren organiseert Kerk in Actie de campagne ‘Tafels van hoop’ waarmee kerken opgeroepen worden een maaltijd te organiseren met en voor vluchtelingen.
Ook in de Veste willen we vluchtelingen uit Gouda laten weten dat ze welkom zijn, dat ze zich hier thuis mogen voelen en erbij horen.
Daarom dekken wij onze Tafel van Hoop op: 
maandag 10 februari 2020 van 18.00 tot 20.00 uur.
Dit doen we samen met de deelnemers van de taal oefen groep die elke twee weken op de maandagavond in onze kerk plaats vindt. Komt u ook?
Aanmelden kan na de dienst bij:
Marjonel van Hooft, Hans Quakkelaar, Marry de Bruijn en Dirkje Broere of via de mail: E dirkje@broereberegening.nl
Het kan zijn dat we u vragen iets te eten mee te nemen.
Daarover hoort u na het aanmelden meer. Wees welkom!