Nieuwe  taaloefengroep voor vluchtelingenieringen

Nieuw van start in Bloemendaal

Het betreft een initiatief waarbij de werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ en de Goudse diaconie/ Joyce Schoon direct betrokken zijn.

Vluchtelingen in Gouda helpen om Nederlands te leren door over allerlei onderwerpen met elkaar te praten. Doe je mee?!

In Gouda wordt veel gedaan om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te helpen inburgeren. Maar velen van hen willen nog meer oefenen om sneller goed Nederlands te spreken, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Derhalve start in mei a.s. in de wijk Bloemendaal, een nieuwe taaloefengroep: Nederlands sprekende vrijwilligers en Nederlands-lerende nieuwkomers oefenen in relaxte sfeer, door met elkaar (één op één of in kleine groepjes) door te praten over het onderwerp van die avond.

Concreet betekent dit:
Start op maandag 14 mei a.s. in wijk Bloemendaal, gebouw De Veste, Ridder van Catsweg 300. Frequentie: één maal per twee weken op maandagavond, vanaf 14 mei a.s. Tijd: van 20.00 - 22.00 uur. Ontspanning en een positieve sfeer staan voorop.

Van een medewerker wordt verwacht:
Je gaat in gesprek gaat met de Nederlandse taal lerende medelander/statushouder aan de hand van thema's, die de inburgering helpen bevorderen. Onderwijskundige vaardigheden zijn absoluut niet vereist, maar wel welkom.
Je bent één of twee maandagavonden per vier weken beschikbaar en draagt bij aan een gastvrije en uitnodigende sfeer op de avond. Ontmoeting is een belangrijk aspect.
Wij garanderen mooie ontmoetingen!

Je aanmelden kan bij Aart Both: e-mail: aartboth@online.nl