Stille week in de Veste  

Stille week in de Veste (15 april - 21 april)
Juist in de Stille Week ( 15 april – 21 april) willen we heel bewust stil staan bij de weg die Jezus is gegaan. Op de maandag, dinsdag en woensdag zijn er daarom vespers, korte avondgebeden, om 19.30 uur die uitlopen in de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en het Paasfeest. We vieren in het midden van de gemeente en daarom is de opstelling tot en met zaterdag meer in een kring/u-vorm zijn. Het zijn verstilde diensten en zo proberen we dan ook binnen te komen om zelf ook heel bewust de gang door deze week te kunnen maken.

 

Vespers 
Maandagvond 15 april 19.30 uur Cocky Fortuin-van der Spek
Dinsdagavond 16 april 19.30 uur   Lydia Roosendaal
Woensdagavond 17 april 19.30 uur Bert Scholten, emeritus predikant

In de Stille week is er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond een vesper in de Veste, om 19.30 uur. Tijdens deze vespers staat een afbeelding van een Kruiswegstatie centraal. We zullen samen zingen en bidden, er is stilte en muziek, en een beeldmeditatie. We kijken dit jaar naar afbeeldingen van de Kruisweg door Marijke van Dijk. Deze kruisweg draagt de titel: ‘Een diepe voor in de aarde, weg van mensen’. In deze Kruisweg wordt verbeeld hoe in de kruisweg van Jezus ook het lijden van mensen herkenbaar is. Zowel in het begin van de week als later op Goede Vrijdag volgen we deze kruiswestaties van Marijke van Dijk.

Witte Donderdag ( 18 april 19.30 uur)
In deze intieme viering verzamelen we ons rondom de tafel en gedenken wij zo in woord en sacrament het laatste avondmaal dat Jezus vierde. We willen stilstaan bij de Joodse achtergrond van dit avondmaal. Jezus vierde namelijk feitelijk de Sedermaaltijd tijdens het Pesachfeest en gaf daaraan zijn eigen interpretatie. Daarom zien en proeven we ook van elementen uit die Joodse Sedermaaltijd en volgen zo heel letterlijk hoe de evangelisten over Jezus vertellen. Ds David van Veen gaat voor en Henk van de Hoef zingt een aantal psalmen in het Hebreeuws.


 

Goede Vrijdag ( 19 april 19.30 uur)
Vanuit de stilte van Getsemane wordt het kruis binnengedragen. Vervolgens kijken we naar en horen wij van de weg van Jezus door middel van teksten en kruiswegstaties geschilderd door Marijke van Dijk. De weg van Jezus raakt zo verbonden met die van mensen die lijden onder geweld, onrecht, angst en verdriet. Wilt u van te voren een witte bloem meenemen? Aan het einde van de dienst kunt u zelf de gang naar het kruis maken en in stilte een bloem neerleggen. Ds David van Veen en Cocky Fortuin – van der Spek gaan voor en het Kwintet zingt. 
 
 

Viering van de Paasnacht ( 20 april 21.30 uur)
In deze meditatieve en experimentele dienst gaan we letterlijk van het donker naar het licht. Dit jaar maken we de drieslag van ‘ stilstaan’ naar ‘ doorstaan’ naar ‘ opstaan’.  Iedere thema wordt verkend in tekst, film en beeld. Zo horen we muziek van Huub Oosterhuis, maar kijken wij ook naar een videoclip van Marco Borsato. 
Aan het einde van de dienst wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen en daaraan ontsteken we allemaal onze kaarsjes. Daarna verzamelen we ons rondom het doopvont, belijden opnieuw ons geloof en denken wij terug aan onze eigen doop, zodat ook wij mogen opstaan om een nieuw leven te beginnen.
Zo gaan we van stilstaan, naar doorgaan naar opstaan. Zo vieren wij de Opstanding en mag Pasen ook aan ons gebeuren. In mijn ervaring is dit een dienst die echt iets met je doet, die je beleeft, waarin het heel dichtbij kan komen… Een dienst ook voor alle leeftijden. Ds David van Veen gaat voor,  2U speelt en Tamar Karman zingt. 
 

Paasmorgen ( 21 april 09.30 uur)
In deze dienst is het volop feest. Na 40 dagen mogen nu alle registers open: Hij is waarlijk opgestaan! In deze feestelijke dienst staan we stil bij het opstandingsverhaal uit. Ds. David van Veen gaat voor en de het Vestekoor olv Ruud Buitink zal zingen.