Oecumenische Solidariteitsmaaltijden
in de Vastentijd 

De maaltijden worden gehouden op zondag 15 maart en dinsdag 17 maart. 

Zondag 15 maart, Federatie, St. Joostkapel Lage Gouwe 134, Koffieochtend 10.30 uur.
Dinsdag 17 maart, De Veste, Ridder van Catsweg 300 aanvang: 18.00 uur

Meedoen? 
Opgeven per intekenlijst in uw kerk of via:
Diny Boere  
Piet Smit voor deelname op 17 maart
Marjonel van Hooft 

Thema van de landelijke Vastenactie 2020 is:
'Werken aan je toekomst'

Deze landelijke Vastenactie staat in het teken van beroeps-onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Het project richt zich op Zambia, een voormalige Engelse kolonie. Met een goede opleiding zijn deze mensen in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In De Veste richt de Vastenactie zich op het thema van PKN Gouda voor de inzet via de Stichting Bootvluchteling. T.b.v. wanhopige en kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland o.a. op Lesbos.
Vanaf de eerste zondag in maart hangen er in de hal intekenlijsten voor de maaltijd.
NOTEER DE DATUM VAN 17 MAART ALVAST IN UW AGENDA.

Geef aan Vastenactie voor:
- Een toekomst voor vluchtelingen;
- Beter onderwijs voor de kinderen;
- De mogelijkheid om een cursus te volgen;
- Een eigen bedrijfje op te richten.
-
Aanbevolen door de werkgroep Vastenactie:
- De M.O.V. (Missie Ontwikkeling Vrede)
- De Federatie van Samenwerkende Kerkgenootschappen
(doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnige protestanten)
- Namens de PKN Gouda, wijkgemeente De Veste