Seniorenreisje 4 september 2019

Op woensdag 4 september is er weer het jaarlijkse reisje voor onze senioren. Evenals voorgaande jaren wordt het reisje weer georganiseerd door de diaconie. Wat staat er die dag op het programma?

09.00u Verzamelen in de Ontmoetingskerk (Dunantsingel 314)
09.30u Koffiedrinken met gebak
10.30u Instappen in de bus richting de Veluwe.
12.00u Aankomst bij restaurant De Molen in Harskamp na een toeristische route.
             In dit restaurant kunnen we kiezen uit 3  verschillende stamppotten!!!
13.30u Optreden van de Folkloregroep.
15.30u Vertrek richting Gouda
17.00u Aankomst bij de Ontmoetingskerk

Zoals ieder jaar zorgt de diaconie voor de organisatie en de financiering. Natuurlijk mag u zelf bijdragen in de kosten en dat stellen wij ook op prijs, maar is geen verplichting. Ter informatie: Zo'n reisje kost plm. €45,-.

Kunt u moeilijk op eigen gelegenheid naar de Ontmoetingskerk komen die dag, dan kan de diaconie ook dat vervoer voor u regelen.
Heeft u al zin gekregen of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij:

Adrie van den Berg 0182-513403 of 0648489609