Pastoralebrief (3)

24 maart 2020

Beste mensen,

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:
Van Hem alleen mijn heil.
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,
Keert zich stil tot Hem

Lieve mensen,

Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ongetwijfeld was het voor velen van u gisteren een grote klap om de nieuwe maatregelen van de regering te horen. En dan ook met name de duur daarvan.
Het treft ons allemaal. En natuurlijk denken we dan aan ouderen, maar we denken ook aan al die werkenden in vitale beroepen, aan allen nu thuiswerkende mensen, aan kinderen en jongeren die thuis school moeten volgen, en ouders die dat opeens moeten begeleiden en opvangen. Aan examenkandidaten. Aan mensen waarbij operaties en behandelingen worden uitgesteld. Aan mensen die niet meer bij elkaar op bezoek kunnen, opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen, maar ook partners die plotseling van elkaar gescheiden zijn omdat één van beiden in een verzorgingshuis woont dat nu de deur dicht moet houden. Het is intens verdrietig en nauwelijks allemaal te bevatten.
Tegelijkertijd hoor ik ook andere berichten. Mensen die gebeld worden, een kaart ontvangen. Mensen die opstaan om zo maar iets voor een ander te doen. Mensen die elkaar groeten op straat. Mensen die beseffen hoe dankbaar we mochten zijn voor zoveel dingen die we als vanzelfsprekend ervoeren.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die in werk en vrijwilligerswerk zich zo inzet. Bedanken voor iedereen die thuis blijft en zo de ander nabij komt door juist afstand te nemen. Voor de mensen van de bezoekgroep, ouderlingen, diakenen, mensen die voor en achter de schermen druk bezig zijn om ook ons kerk-zijn vorm te kunnen blijven geven.

Ik breng u graag drie dingen onder de aandacht.

1. Dagelijks avondgebed door ds David van Veen >>

2. Pastoraat en diaconaat
Zoals ik al zei gebeurt er al heel veel. Landelijk, maar ook in Gouda zijn er allerlei initiatieven. Ook als predikanten blijven we daar over denken.
Nogmaals doet de bezoekgroep al veel en mooi werk en worden zij ook ondersteund door anderen.
Maar natuurlijk gaat het niet alleen om ouderen, zoals ik al schreef en daarom onderstrepen wij nogmaals dat ook ouderlingen en pastoraal medewerkers beschikbaar zijn per mail en telefoon en voor diaconale vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de diaconie, Peter Burghgraaff. Op de website van de Veste is deze informatie ook te vinden, maar voor de volledigheid zie hieronder:

Pastoraat
Peter Wielaard ( jongeren ) telefoon 06 – 15 00 26 03, e-mail : Peter@betterworktogether.nl
Jacqueline Koffijberg ( bouwers 35 - 50 jaar) telefoon 06 – 28 82 2 79, e–mail: jacqueline.koffijberg@gmail.com
Piet Stoevelaar ( plussers 50 – 70 jaar ) telefoon 0182 – 57 05 85, e-mail: pstoevel@gmail.com
Arja Sluiter ( senioren) telefoon 06 – 10 20 48 89, e-mail: a.a.sluiter@kpnmail.nl
Freda ten Hooven ( senioren) telefoon 0812 – 53 93 38, e-mail: fredatenhooven@gmail.com

Diaconaat
Peter Burghgraaff telefoon 06 – 83 79 17 66, e-mail: diaconie@burghgraaff.net

Predikant
Ook kunt u bellen met de predikant, ds David van Veen 06 – 28 42 63 74 of mailen: predikant@devestegouda.nl

3. Komende kerkdiensten >>

Dank voor uw gebed en voor uw bemoedigende woorden.
We blijven in Christus verbonden.

Vrede en alle goeds, 
Ds David van Veen