Pastoralebrief (2)

18 maart 2020

Beste mensen,

Nieuwsbrief
Via deze mail breng ik graag, ook namens het moderamen van de AK en College van Diakenen, de nieuwsbrief van diaconaal medewerker Joyce Schoon onder uw aandacht >>
Enerzijds willen mensen graag wat doen, anderzijds spoelen soms allerlei initiatieven over je heen zodat je door de bomen het bos niet meer ziet. En de paradox is natuurlijk ook dat we elkaar ergens het meest nabij komen door afstand te bewaren. Daarom is deze brief denk ik heel goed omdat het een aantal lokale en landelijke initiatieven op een rij zet van allerlei aard. Veel zijn er ook aan de kerk gerelateerd. Ook wordt benadrukt dat we hopen dat u de lijnen naar elkaar onderhoud en we elkaar in het oog mogen houden. Een kaartje, een mailtje, een appje, een telefoontje. En mochten er problemen zijn dan kunt u dat misschien delen met iemand van de bezoekgroep, een diaken, ouderling of predikant.  

Tot slot dank ik iedereen die ook voor en namens de kerk aan het werk is om een luisterend oor te zijn voor mensen.
Laten wij ook denken en bidden aan al die mensen die in onze maatschappij op dit moment een cruciale rol spelen in de zorg en aandacht naar mensen die ziek zijn, die bezig zijn om onze samenleving draaiende te houden. Dat de Eeuwige hen en ons kracht mag geven en een geest van rust, moed, geloof, hoop en liefde.

Vrede en alle goeds, 
Ds David van Veen