Avondgebed van Luther

Dit avondgebed van Luther is door ds.. David van Veen gebeden op  woensdag 18 maart tijdens de vesper
in de St-Janskerk 

Heer, blijf bij ons, 
want het is avond
en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament

Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid. 
Amen