Meubilair in de tijd van het nieuwe normaal 

Op de foto’s ziet u het nieuwe meubilair van het nieuwe normaal van de Veste. U begrijpt dat het ook niet anders kon, want zoals u ziet, paste dit alles nog onmogelijk in het kleine audio-hokje. Dat audio-hokje wordt overigens ook nog steeds gebruikt. 
Vanuit dit meubilair worden er nu drie camera’s bediend, de microfonen, schakelaar met presets,  het beamerscherm en de livestream etc etc.

U ziet op het meubilair twee beeldschermen staan, de schakelaar met presets, een laptop en een audio-paneel. Ook is het zo dat wat op de beamer te zien is in de kerk niet automatisch ook in de livestream komt.Dat betekent dat de heren tegelijkertijd een filmpje bijvoorbeeld moeten instarten zodat het tegelijkertijd én op de beamer én in de livestream te zien is. Enfin, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar u kunt zich voorstellen dat wij en zij blij zijn met dit meubilair. 
Dat moet ook zeker gaan helpen bij het verdere afstemmen, want niet alles hoeft nu iedere zondag opgebouwd te worden…

Werkzaamheden in de kerkzaal

In de kerkzaal is en wordt geklust. Onder andere wordt de achterwand opnieuw geverfd en is de steile helling achter het doopvont ‘dicht gemaakt’. Wat u straks vooral op zal vallen is dat voor het geluidshok een apart meubel gemaakt is waar de beamerdienst zit. Dat moest er wel komen, want u begrijpt dat de techniek met alle camera’s en schermen behoorlijk is uitgebouwd. Mooi is dat nu ook alle snoeren weg gewerkt kunnen worden. Een stukje dus van het ‘nieuwe normaal’ in De Veste.

Ook na Covid hopen we namelijk de diensten te kunnen blijven uitzenden. Ds. van Veen hoorde onlangs bijvoorbeeld dat iemand uit Bonaire vast naar onze vieringen kijkt, evenals uit Zuid-Frankrijk en dat de online-vieringen ook helpen om even een kijkje in een dienst te nemen. Dat kan helpen om een eerste drempel over te gaan. Kortom: we kijken er naar uit om weer fysiek samen te mogen komen, maar de afgelopen tijd heeft ook weer nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Daar is veel in geïnvesteerd, maar het is mooi om te zien dat daarvan ook de vruchten geplukt mogen worden en dat maakt dankbaar.