Kerk-zijn in tijden van corona

De liturgie gaat door 
Online vieringen >>
Vieringen vanaf 1 juni >>

Dagelijkse online-avondgebeden door ds David van Veen
>>
Vespers in de Sint-Jan >>

Geldinzameling gedurende corona-crisis en introductie Kerkgeld app
Omdat de erediensten online gehouden worden is het inzamelen van gaven helaas fysiek nu niet mogelijk. Daarom hebben de colleges van kerkrentmeesters en diakenen besloten om de Kerkgeld app in te zetten binnen de Goudse gemeente.
Hier vind je de informatie voor het gebruik van de Kerkgeld app, stappenplan en de registratie en het inleveren van collectebonnen..
Voor het jaarproject van het werelddiaconaat kan online gedoneerd worden >>
Overzicht collecten doelen voor komende zondagen >>

Zondag 24 mei 
1e collecte: Plaatselijk diaconaal werk.
De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten. Info: Diaconaal consulente/ Joyce Schoon, Oosthaven 31-C 2801 PD Gouda
2e collecte: Pastoraat en eredienst  
3e collecte: Wereldiaconaat: Stichting Bootvluchteling
alle via formulier Collecten eredienst (vanaf Zondag)
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Jaarproject Weerelddiaconaat/Kerk in actie
Stichting Bootvluchteling, meer info >>

Pastoraat en diaconaat in deze tijd van corona

  • 1e Pastorale brief 16 maart 2020.>>
  • 2e Pastorale brief 18 maart 2020 >>
  • 3e Pastorale brief 24 maart 2020 >>
  • Diaconale Nieuwsbrief>>
  • Avondgebed van Luther>>