Kerk-zijn in tijden van corona

De liturgie gaat door 
Alternatieve vieringen, >>
Dagelijkse online-avondgebeden door ds David van Veen >>  
Vieringen in de Stille Week >>

Vespers in de Sint-Jan
>>


Kindernevendienstproject  veertigdagentijd 
Dit is een vervolgproject.
Omdat kerkdiensten niet meer openbaar toegankelijk zijn is dit opgenomen, zodat de kinderen het vervolg kunnen zien:
Zondag 22 maart
Zondag 29 maart 
Zondag 5 april

Geven in de tijd van corona
De vieringen die we op dit moment in Gouda houden, zijn online. De collectezak komt dus niet voorbij, maar al het werk moet wel zo goed mogelijk door kunnen gaan.

Collecten zondag 5 april:
1e Ouderenwerk
Info: diaconaalconsulent@ pkngouda.nl/ diakenen cluster Ouderen en Welzijn.
2e collecte is voor Pastoraat en Eredienst. 
3e collecte is de deurcollecte, bestemd voor het project van het Wereldiaconaat
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Overzicht van de collecten van zondag 5 april t/m 19 april >>

Hoe u het kerk-werk met uw gift kunt ondersteunen, staat hieronder beschreven:
*  Collecterooster 2020 >>
*  Brief van College van Kerkrentmeesters/ College van Diakenen >>  
*  Downloaden Kerkgeldapp >>
*  Extra instructie voor registratie binnen de kerkgeldapp >> 
*  Stappenplan voor gebruik van de Kerkgeldapp.>>
*  Kerkelijk Bureau Uw giften en bestellingen digitaal >>
*  Werelddiaconaat >>

Pastoraat en diaconaat in deze tijd van corona

  • 1e Pastorale brief 16 maart 2020.>>
  • 2e Pastorale brief 18 maart 2020 >>
  • 3e Pastorale brief 24 maart 2020 >>
  • Diaconale Nieuwsbrief>>
  • Avondgebed van Luther>>