Jaarthema

Voor de komende twee jaar is het jaarthema: ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ Deze komen wij ook ook in menig kunstwerk tegen.
Deze werken worden in de komende twee jaar zo ingedeeld zodat er iedere keer een periode is waarin één werk van barmhartigheid centraal staat. Met een bijzondere dienst wordt iedere periode begonnen en kunnen de groepen van de Veste er mee aan de slag. Omdat dit jaarthema vooral een diaconale insteek heeft, proberen we ieder werk ook concreet handen en voeten te geven en sluiten we iedere periode af met een concrete actie. Vanwege die diaconale insteek nemen onze diakenen hierin het voortouw.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven 
Paus Franciscus heeft echter in 2016 voorgesteld nog een 8e werk toe te voegen en wel:
De zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde).
De andere werken van barmhartigheid zijn namelijk vooral op de mens gericht

Vanaf zondag 25 januari worden er activiteiten rond het werk : ‘de dorstigen laven’ georganiseerd

Activiteiten rond het jaarthema
In het kader van het jaarthema organiseren we in de maand maart een aantal activiteiten: 

Paasgroetenactie aan gedetineerden
Dit jaar doen we mee aan de paasgroetenactie van Kerk in Actie.
Vandaag 29 maart 2020 zouden we na de kerkdienst kaarten met Paasgroeten schrijven aan gedetineerden. Dit kan nu niet doorgaan, maar dat betekent niet dat de kaarten niet verstuurd worden. Een paar gemeenteleden zorgen ervoor dat de kaarten geschreven worden, zodat ze deze week zoals gepland naar Kerk in Actie verstuurd kunnen worden. Kerk in Actie zorgt er vervolgens voor dat de kaarten ter bemoediging bij de gedetineerden terecht komen. Meer informatie over de actie kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie of via Nienke van Pijpen. 

Oecumenische Solidariteitsmaaltijd in de Vastentijd
Op dinsdag 17 maart wordt er in De Veste de jaarlijkse solidariteitsmaaltijd georganiseerd. De maaltijd is sober en bestaat uit een aantal lekkere soepen met brood. Tijdens de maaltijd wordt er informatie gegeven over het doel van de actie van dit jaar: “Stichting bootvluchtelingen”. Deze Stichting komt in actie voor medische en psychische zorg aan bootvluchtelingen Zie ook: www.stichtingbootvluchteling.nl
.De solidariteitsmaaltijd is AFGELAST

Babydekentjes haken 
Op 12 januari zijn we gestart met het project om dekentjes te haken en breien voor babyledikantjes.
Inmiddels hebben al we veel lapjes van 15x15 ontvangen, dank daarvoor! We hebben genoeg voor 4 van de 5 dekentjes. Twee dekentjes zijn al af, ze zijn prachtig geworden. Voor nu hebben we vooral nog gele lapjes nodig. Maar u mag ook nog gewoon lapjes inleveren in andere kleuren. Dat kan natuurlijk niet meer via de bak in de kerk, maar u mag ze inleveren bij Marianne Aantjes, Nienke van Pijpen (beide in Goverwelle) en Judith Wevers (Bloemendaal). U mag ook een berichtje sturen naar Nienke (0652710740), dan proberen we ze op te halen. 

8e Werk: Zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde) 
In het kader van dit 8e werk worden er regelmatig activiteiten georganiseerd door A Rocha Groene Hart, een lokale groep van de christelijke natuurbeweging een natuurwerkdag in de Stolwijkse Boezem georganiseer
d >>