Jaarthema

Voor de komende twee jaar is het jaarthema: ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ Deze komen wij ook ook in menig kunstwerk tegen.
Deze werken worden in de komende twee jaar zo ingedeeld zodat er iedere keer een periode is waarin één werk van barmhartigheid centraal staat. Met een bijzondere dienst wordt iedere periode begonnen en kunnen de groepen van de Veste er mee aan de slag.

Omdat dit jaarthema vooral een diaconale insteek heeft, proberen we ieder werk ook concreet handen en voeten te geven en sluiten we iedere periode af met een concrete actie. Vanwege die diaconale insteek nemen onze diakenen hierin het voortouw.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Paus Franciscus heeft echter in 2016 voorgesteld nog een achtste werk toe te voegen en wel: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde). De andere werken van barmhartigheid zijn namelijk vooral op de mens gericht

3 februari zijn we gestart met het volgende werk van barmhartigheid: ‘Het begraven van de doden’. Een werk dat niet in het evangelie voorkomt maar later is toegevoegd door Paus Innocentius III ten tijde van de pest. In De Veste bieden wij rondom dit jaarthema nog 1 activiteiten aan. 

Zaterdagmiddag 11 mei 13.00 uur bezoek aan de oude begraafplaats 'Korte Akkeren'

De Oude Begraafplaats uit 1832 was bijna verdwenen, maar is gelukkig vanwege de culturele en historische waarde behouden gebleven. Inmiddels is de begraafplaats ondergebracht in een stichting en staat hij op de lijst als Gemeentelijk monument. Vrijwilligers van de begraafplaats willen ons een rondleiding geven en daarna zullen wij helpen met het schoonmaken van enkele graven en het wieden van onkruid. Op die manier brengen wij het werk ‘ de doden begraven’ in praktijk. Een activiteit voor jong & oud. Tuinhandschoenen gelieve mee te nemen omdat er nogal wat brandnetels op de begraafplaats staan.
Verzamelen bij de Oude Begraafplaats( Prins Hendrikstraat 1)
Duur: 13.00-16.00 uur