Jaarthema

Voor de komende twee jaar is het jaarthema: ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ Deze komen wij ook ook in menig kunstwerk tegen.
Deze werken worden in de komende twee jaar zo ingedeeld zodat er iedere keer een periode is waarin één werk van barmhartigheid centraal staat. Met een bijzondere dienst wordt iedere periode begonnen en kunnen de groepen van de Veste er mee aan de slag.

Omdat dit jaarthema vooral een diaconale insteek heeft, proberen we ieder werk ook concreet handen en voeten te geven en sluiten we iedere periode af met een concrete actie. Vanwege die diaconale insteek nemen onze diakenen hierin het voortouw.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Paus Franciscus heeft echter in 2016 voorgesteld nog een achtste werk toe te voegen en wel: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde). De andere werken van barmhartigheid zijn namelijk vooral op de mens gericht

Op zondag 19 mei is het 6e werk van barmhartigheid ‘de gevangenen bezoeken’ geopend.