Jaarthema

Voor de komende twee jaar is het jaarthema: ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ Deze komen wij ook ook in menig kunstwerk tegen.
Deze werken worden in de komende twee jaar zo ingedeeld zodat er iedere keer een periode is waarin één werk van barmhartigheid centraal staat. Met een bijzondere dienst wordt iedere periode begonnen en kunnen de groepen van de Veste er mee aan de slag.

Omdat dit jaarthema vooral een diaconale insteek heeft, proberen we ieder werk ook concreet handen en voeten te geven en sluiten we iedere periode af met een concrete actie. Vanwege die diaconale insteek nemen onze diakenen hierin het voortouw.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Paus Franciscus heeft echter in 2016 voorgesteld nog een achtste werk toe te voegen en wel: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde). De andere werken van barmhartigheid zijn namelijk vooral op de mens gericht

Vanaf zondag 3 november starten wij met ons 5e werk van barmhartigheid en staat het werk ‘de naakten kleden’ centraal

Activiteiten rond het jaarthema In de Veste zijn we op het moment bezig met het werk van barmhartigheid ‘’De Naakten Kleden”
Tijdens de dienst van 1 december 2019 is de non Food bank is op bezoek geweest en in de maand januari gaan we verder met het thema.
Er komen een dag- en een avond bijeenkomst, waar in de vraag centraal staat om eens goed naar je eigen kledingkast te kijken. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door ons gemeentelid Yvonne Stoevelaar. Het zijn bijeenkomsten die van elkaar verschillen, wie ook overdag in de gelegenheid is om naar één van de dagbijeenkomst te gaan is ook van harte welkom op de avondbijeenkomst.
Eén van deze bijeenkomsten
gaat over eerlijke kleding. Wat is 'eerlijke kleding', waar moet je op letten etc.
Deze avond wordt verzorgt door Hermien Buis van Kouwekleren. Naast een presentatie zal er ruimte zijn voor vragen en al dan niet persoonlijk advies. Deze avond is gepland op 21 januari 2020 om 20.00 uur.
Tenslotte komt er een actie om als Veste gemeenschap een deken te ‘bij elkaar te haken’, samengesteld uit allemaal kleine stukjes, misschien kent u dit nog van vroeger?