Jaarthema

Voor de komende twee jaar is het jaarthema: ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ Deze komen wij ook ook in menig kunstwerk tegen.
Deze werken worden in de komende twee jaar zo ingedeeld zodat er iedere keer een periode is waarin één werk van barmhartigheid centraal staat. Met een bijzondere dienst wordt iedere periode begonnen en kunnen de groepen van de Veste er mee aan de slag.

Omdat dit jaarthema vooral een diaconale insteek heeft, proberen we ieder werk ook concreet handen en voeten te geven en sluiten we iedere periode af met een concrete actie. Vanwege die diaconale insteek nemen onze diakenen hierin het voortouw.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Paus Franciscus heeft echter in 2016 voorgesteld nog een achtste werk toe te voegen en wel: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde). De andere werken van barmhartigheid zijn namelijk vooral op de mens gericht

Vanaf zondag 3 november starten wij met ons 5e werk van barmhartigheid en staat het werk ‘de naakten kleden’ centraal

Activiteiten rond het jaarthema
In de Veste zullen we de komende maanden aandacht besteden aan het thema ‘De naakten kleden’.
Tijdens de dienst van 1 december zal er aandacht besteed worden aan het werk van de Non-foodbank. De Non-foodbank Gouda en Omstreken doet haar uiterste best om bij mensen een ‘thuisgevoel’ te creëren voor wie daar, om wat voor reden dan ook, (tijdelijk) geen, of onvoldoende financiële middelen voor heeft.

De aandacht gaat met name uit naar kleding (kinder-, dames- en herenkleding) die de Non-foodbank verstrekt aan mensen in Gouda die het heel erg nodig hebben. In het verlengde daarvan zullen we ook aandacht vragen voor ‘Dress for Success’, een stichting die aan werkzoekenden met een minimuminkomen representatieve kleding beschikbaar stelt i.v.m. een sollicitatie.