Jaarthema

Terugblik: Jaarthema ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ 
Zondag 5 juli 2020 werd in de online-dienst het jaarthema ‘ de werken van barmhartigheid’ afgesloten. 

De afgelopen twee jaar zijn we onderweg geweest met de werken van barmhartigheid. Daartoe hadden we het jaar in vier perioden verdeeld. Iedere periode stond er een specifiek werk centraal. Niet alleen in de kerkdienst, maar de werken kregen ook praktisch handen en voeten. Daarbij was de diaconale invalshoek steeds aanwezig. In de online-dienst van 5 juli heeft de diaconie ons meegenomen in een overzicht van wat er allemaal al niet is gepasseerd de afgelopen twee jaar.
Ook is er een mooi verslag gemaakt, dat u hier kunt lezen. Diakenen bedankt!

Aankondiging van het nieuwe jaarthema 2020-2021 en
een nieuw initiatief: GOUDADER: lezingen die de diepte ingaan.

Jaarthema 2020 – 2021: 
In voorbereiding destijds op de beroeping van de predikant heeft de gemeente nagedacht over de toekomst dat resulteerde in verschillende huizen. Veel ideeën daarvan zijn inmiddels gerealiseerd en binnenkort zullen we vanuit een nieuwe beleidsplan dat ontwikkeld gaat worden opnieuw vooruit gaan kijken.

Met de huizen ‘ kerk als leerhuis’ en ‘ kerk als klooster’ zijn we momenteel nog onderweg. De bijbelstudiegroepen ‘ het verhaal gaat… ‘ en de kloosterreizen naar Doetinchem en Taizé zijn daar voorbeelden van.

Met het nieuwe jaarthema willen we beiden huizen als uitgangspunt nemen. Inhoudelijk gaat het dan om kloosterspiritualiteit en qua vorm willen we als ‘ leerhuis’ nu ook lezingen gaan organiseren vanuit de Veste.
Zie het hieronder genoemde initiatief 'GOUDADER' 

Het nieuwe jaarthema zal vanaf september in gaan.
Ook beginnen we dan met een nieuwe initiatief: GOUDADER.
Daarin gaat het om lezingen die de diepte ingaan en vanaf september vanuit de Veste worden aangeboden.
Lees meer en zet de data vast in uw agenda!