Arocha Groene Hart


A Rocha Groene Hart is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Zij wil graag de betrokkenheid bij en het genieten van Gods schepping stimuleren en actief betrokken zijn bij de natuur in de directe omgeving van Gouda.

A Rocha Groene Hart heeft de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. Dit is een prachtig stukje natuur bij Gouderak, niet ver van Gouda. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap doen A Rocha een deel van het beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit het opruimen van het maaisel van het natte schraal- en rietland, het schonen van de poelen en sloten en snoeiwerk aan de bomen en struiken. Zo wordt het leefgebied van kleine zangvogels, ringslang en orchideeën beter.

A Rocha Groene Hart organiseert ongeveer eens per 6-8 weken een natuurwerkdag in de ‘Stolwijkse Boezem’, met uitzondering van het broedseizoen (maart-mei). Ook worden jaarlijks excursies, nachtvertellingen op de kortste dag, een stiltewandeling en een hagenpreek georganiseerd.
Voor de kinderen zijn er werkhandschoenen en gereedschap beschikbaar. Zij kunnen meewerken onder verantwoordelijkheid van hun ouders. Wil je meer weten of vind je het leuk om hierbij betrokken te zijn? Mail dan naar groene.hart@arocha.org.

Komende activiteiten:?
13 april 2019 | 9.00 uur | Broeihopen ringslangen restaureren | Stolwijkse Boezem, Gouderak
Bron: http://nederland.arocha.org/nl/a-rocha-groene-hart/

Op deze zaterdagerdag leggen we onder leiding van de enthousiaste medewerkers van Ravon twee broeihopen aan voor ringslangen in de Stolwijkse Boezem. We starten om 9.00 uur en eindigen rond 12.00 uur. De mensen van Ravon vertellen ons ondertussen alles over de ringslang. Trek je laarzen en oude kleren aan en kom! Voor drinken en iets lekkers zorgen wij. Neem zelf een mok of beker mee. Er kunnen maximaal 10 - 12 deelnemers meedoen. Aanmelden via de mail is daarom noodzakelijk. Meld je aan op groene.hart@arocha.org. Info: Janneke Bregman T06 40121574  Op 11 mei organiseren we weer een vogelexcursie. Noteer het alvast in je agenda.