A Rocha Groene Hart

A Rocha Groene Hart is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Zij wil graag de betrokkenheid bij en het genieten van Gods schepping stimuleren en actief betrokken zijn bij de natuur in de directe omgeving van Gouda.

A Rocha Groene Hart heeft de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. Dit is een prachtig stukje natuur bij Gouderak, niet ver van Gouda. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap doen A Rocha een deel van het beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit het opruimen van het maaisel van het natte schraal- en rietland, het schonen van de poelen en sloten en snoeiwerk aan de bomen en struiken. Zo wordt het leefgebied van kleine zangvogels, ringslang en orchideeën beter.

A Rocha Groene Hart organiseert ongeveer eens per 6-8 weken een natuurwerkdag in de ‘Stolwijkse Boezem’, met uitzondering van het broedseizoen (maart-mei). Ook worden jaarlijks excursies, nachtvertellingen op de kortste dag, een stiltewandeling en een hagenpreek georganiseerd.

Komende activiteit:
8 sept. 14.30 Hagenpreek Stolwijkse Boezem Geboeid door Gods schepping Op zondagmiddag 8 september organiseert A Rocha Groene Hart opnieuw een hagenpreek onder een open hemel in het natuurgebied de Stolwijkse Boezem achter Gouderak. De viering begint om 14.30 uur en staat in het teken van de schepping. We zijn blij dat Koos van Noppen dit jaar de hagenpreek leidt. Hij is werkzaam bij de IZB en is actief voor A Rocha Amersfoort. Vorig jaar schreef hij het scherpe pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’. Tijdens de hagenpreek is er ook een kindermoment. De collecte is voor het werk van A Rocha. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de hagenpreek. Neem zelf koffie/ thee/fris en iets lekkers plus een matje/ kussen als zitplek. Opgave voor deze bijeenkomst is verplicht. Bij slechte weersomstandigheden krijgt u dan uiterlijk zaterdagavond een (afmeldings) bericht. Kinderen zijn ook van harte welkom. De Stolwijkse Boezem is met de fiets vanuit Gouda goed te bereiken. Het ligt aan de Tiendweg die naar Ouderkerk a/d IJssel gaat. Het is ongeveer 20- 25 minuten fietsen vanuit het centrum van Gouda.

Lees voor meer activiteiten de website van A Rocha  >>

Parkeren bij de Boezem is niet toegestaan. Komend met de auto kunt u parkeren op de Groene Wetering in Gouderak en wandelt u in circa tien minuten naar de locatie. Meld je aan op groene.hart@arocha.org. Voor vragen kunnen Janneke Bregman (06- 40121574) of Peter Dijkstra (06-43536693) gebeld worden.

Op andere dagen zijn we er aan het werk.
 
Bron: http://nederland.arocha.org/nl/a-rocha-groene-hart/