A Rocha Groene Hart

A Rocha Groene Hart is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Zij wil graag de betrokkenheid bij en het genieten van Gods schepping stimuleren en actief betrokken zijn bij de natuur in de directe omgeving van Gouda.

A Rocha Groene Hart heeft de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. Dit is een prachtig stukje natuur bij Gouderak, niet ver van Gouda. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap doen A Rocha een deel van het beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit het opruimen van het maaisel van het natte schraal- en rietland, het schonen van de poelen en sloten en snoeiwerk aan de bomen en struiken. Zo wordt het leefgebied van kleine zangvogels, ringslang en orchideeën beter.

A Rocha Groene Hart organiseert ongeveer eens per 6-8 weken een natuurwerkdag in de ‘Stolwijkse Boezem’, met uitzondering van het broedseizoen (maart-mei). Ook worden jaarlijks excursies, nachtvertellingen op de kortste dag, een stiltewandeling en een hagenpreek georganiseerd.

Voor de kinderen zijn er werkhandschoenen en gereedschap beschikbaar. Zij kunnen meewerken onder verantwoordelijkheid van hun ouders. Wil je meer weten of vind je het leuk om hierbij betrokken te zijn? Mail dan naar groene.hart@arocha.org.
11 mei 09.00   Vogelexcursie  Eendragtspolder, Zevenhuizen
18 mei 09.00  Natuurwerkochtend Stolwijkse Boezem
22 juni 21.00  Verhalenavond bij de vuurkorf Stolwijkse Boezem
6 juli 09.00     Natuurwerkochtend Stolwijkse Boezem
8 sept. 14.30 Hagenpreek Stolwijkse Boezem
Op andere dagen zijn we er aan het werk, deze avond serveren we voor iedereen verschillende verhalen en muziek. Kom, ontspan, geniet en doe mee!
 
Meer over de eerstvolgende activiteit:
22 juni 21.00  Verhalenavond bij de vuurkorf Stolwijkse Boezem
Kortste Nachtvertellingen
Van 21.00-23.00 de Kortste muziek.Je mag ook zelf verhalen meenemen om te vertellen of voor te lezen.
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Neem zelf een kussen mee, een fleece deken, een zaklamp en een glas voor het drinken. Als de weersvoorspellingen slecht zijn, krijg je uiterlijk zaterdagochtend een afmeldingsbericht. Meld je daarom aan op: groene.hart@arocha.org
Te midden van de rust en de natuurlijke geluiden in de Boezemen rondom een knapperend vuur en een goed gevuld glas luisteren we naar de verhalen en de muziek

Voor vragen kunnen Janneke Bregman (0640121574) of Peter Dijkstra (0643536693) gebeld worden. Voor de onkosten van de vertelavond vragen we een bijdrage van €3,-. Kom zoveel mogelijk met de fiets. 
Bron: http://nederland.arocha.org/nl/a-rocha-groene-hart/