A Rocha Groene Hart

A Rocha Groene Hart is een lokale groep van de christelijke natuurbeweging A Rocha Nederland. Zij wil graag de betrokkenheid bij en het genieten van Gods schepping stimuleren en actief betrokken zijn bij de natuur in de directe omgeving van Gouda.

A Rocha Groene Hart heeft de ‘Stolwijkse Boezem’ geadopteerd. Dit is een prachtig stukje natuur bij Gouderak, niet ver van Gouda. In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap doen A Rocha een deel van het beheer. Dit beheer bestaat onder andere uit het opruimen van het maaisel van het natte schraal- en rietland, het schonen van de poelen en sloten en snoeiwerk aan de bomen en struiken. Zo wordt het leefgebied van kleine zangvogels, ringslang en orchideeën beter. A Rocha Groene Hart organiseert ongeveer eens per 6-8 weken een natuurwerkdag in de ‘Stolwijkse Boezem’, met uitzondering van het broedseizoen (maart-mei). Ook worden jaarlijks excursies, nachtvertellingen op de kortste dag, een stiltewandeling en een hagenpreek georganiseerd.

Komende activiteit:
A Rocha Groene Hart doet op zaterdag 2 november van 9.30 uur tot 13.30 uur mee met de Landelijke Natuurwerkdag. Werken in de buitenlucht, in de rust van de Stolwijkse Boezem laat je op allerlei manieren opleven. En je helpt de natuur een handje. We voeren verschillende soorten onderhoudswerk uit, zoals gras aanharken, snoeien, bramenstruiken ruimen en poelen uitbaggeren. Werk dat ook goed met kinderen is te doen. Voor de kleinere kinderen hebben we ook kindergereedschap en handschoenen. Hoe meer zielen, hoe meer plezier, des te meer resultaat. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers. En Het Zuid-Hollands Landschap zorgt voor de soep. Graag zelf een kop of mok meenemenen een lunchpakket. We willen je wel vragen om 9.30 uur te komen, zodat iedereen de juiste instructie in een keer krijgt.

Aanmelden is noodzakelijk, onder andere in verband met het beschikbare gereedschap: https://www.natuurwerkdag.nl/aanmelden/natuurwerkdag-stolwijkse-boezem Voor meer info: Janneke Bregman T 0640121574) of Peter Dijkstra (T0643536693 Info: Janneke Bregman (T 06-40121574) of Peter Dijkstra (T 06-43536693).Lees voor meer activiteiten de website van A Rocha  >>

Parkeren bij de Boezem is niet toegestaan. Komend met de auto kunt u parkeren op de Groene Wetering in Gouderak en wandelt u in circa tien minuten naar de locatie.