GoudAder-lezingen 2023/2024
’Wie volgt?’ * 

Waar religie is, zijn er volgelingen. Dat geldt ook voor het christendom. In de evangeliën krijgen ze een naam en een gezicht. Het blijken mannen en vrouwen te zijn met een eigen karakter voor wie dat volgen soms een worsteling is. Gelukkig maar, want dat maakt hen herkenbaar en menselijk. Zo volgt Petrus Jezus vol passie, maar hij is ook impulsief en gedreven. Martha wil graag haar tijd en dienst geven, maar loopt zichzelf daarin voorbij. Thomas durft te twijfelen. De Emmaüsgangers zijn teleurgesteld. En zo zijn er nog veel meer. In de vieringen van de Veste zullen zulke volgelingen centraal staan en ook in de GoudAderlezingen hebben we ons door hen laten inspireren. 

* Inleiding jaarthema 2023-2024 >>

Praktische informatie voor de lezingen in De Veste
Tijdstip: 20:00 -22:00 uur
Locatie: Alle lezingen worden gehouden in De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Kosten: 5 euro incl. koffie/thee (contant of via QR-code).
U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder.

De  lezingen zijn ook online te volgen via:
Wijkgemeente De Veste Gouda - YouTube ( onder ‘ live’)
U kunt hier ook de eerder uitgezonden GoudAder lezingen  terugvinden. 
Ook als u de lezing online volgt, stellen wij een bijdrage van 5 euro zeer op prijs..

Arjo Klamer afbeelding website

Donderdag 23 mei 2024  Prof. dr. Arjo Klamer

De Levensgenieters in de Bijbelse context zijn de mensen die rijkdom of een vooraanstaande positie hebben. Jezus ontzegt hen niet dat ze genieten, hij wijst hen wel op de beperkingen van hun levensstijl en relativeert hun rijkdom. Natuurlijk is het niet verkeerd om van het leven te genieten en welvarend te zijn. Maar verliezen we in onze drang naar overvloed niet de dingen uit het oog die er echt toe doen?

Arjo Klamer kijkt met ons naar het begrip van welvaart en rijkdom in de huidige tijd. Hoe kijken we tegenwoordig naar de "Levensgenieters" in onze samenleving? Is veel geldelijke winst nog steeds het hoogste doel of zijn er andere manieren om ons handelen te waarderen? Het antwoord ligt wellicht in de humane economie. 

 Prof. dr. Arjo Klamer is gasthoogleraar Humane Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder is hij als hoogleraar Economie van kunst en cultuur verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2014 en 2017 was hij namens de SP wethouder Sociale Zaken en Participatie in de gemeente Hilversum

Eerdere lezingen in het seizoen 2023/2024
Download

Dinsdag 5 maart 2024 Marianne Thieme

Dit jaar staat het thema ‘wie volgt’ centraal. Jezus spreekt veel mensen aan. Het volgen van Jezus wordt echter heel gevarieerd ingevuld. Ook in de bijbel zie je dat de discipelen heel verschillend zijn, ook in het volgen van Jezus. Dat maakt hen tevens heel menselijk en herkenbaar. 

Marianne Thieme zal  vertellen over hoe het geloof inspireert tot actie en soms veel heftigheid oproept, zoals ze zegt, maar ook hoe het gesprek met anderen je behoeden kan voor fanatisme. 

Marianne Thieme was jarenlang het gezicht van de Partij voor de Dieren. Ze staat bekend als een revolutionair politica, met uitgesproken ideeën en standpunten. Afgelopen zomer studeerde Thieme af als theoloog en verdiepte zich in oude bronnen en spiritualiteit.  

Karin van den Broeke  (MS)[3058]

Donderdag 18 januari 2024 Karin van den Broeke

Over grenzen heen… 
Niet alleen de discipelen volgden Jezus; al snel sloten anderen zich aan, ook van over de grens van Israël. In het evangelie begint dat al als een vrouw van over de grens Jezus kritisch bevraagt en hem aanmoedigt ‘ver’ te kijken. Anno 2023 heeft het Christendom zich verspreid over vele landen en culturen. Allemaal volgen zij Jezus van Nazareth in hun eigen kerken en op eigen wijze.  

Met Karin van den Broeke willen over onze eigen grenzen heen kijken. Hoe is het met die wereldwijde kerk? Wat zegt de oecumene ons? Zoeken we elkaar op en leren we van elkaar, of trekken we ons liever terug op eigen grond? Karin gaat op deze vragen in en vertelt over haar eigen ervaringen. Vanuit haar werkzaamheden als predikante staat zij  in contact met veel verschillende kerken, zowel in Nederland als daarbuiten.  

Karin van den Broeke is werkzaam als programmaleider bij Kerk in Actie. In juni 2016 werd zij gekozen in het dagelijks bestuur van de Wereldraad van Kerken en sinds 2018 is zij voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap. Van 2013 tot 2018 was zij preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Nelleke de Jong, diaconaal consulente PKG Gouda

Donderdag 30 november 2023 Nelleke de Jong

Alles geven?  
Moet je als gelovige alles geven? Daar zit toch ook een grens aan? In het evangelie rent Martha maar door, terwijl Maria luisterend aan de voeten van Jezus gaat zitten. Maar zónder iets te doen, komen we er toch ook niet?  

Het is goed om te geven. Vaak help je iemand door iets te geven. Waar het spannend wordt, is wat dit geven doet met de relatie tussen gever en ontvanger. Dat spanningsveld komt Nelleke in haar werk voor de diaconie vaak tegen, bijvoorbeeld als het gaat om de noodopvang van vluchtelingen. Ook in Gouda boden en bieden we als kerk opvang aan vluchtelingen. Hiermee geven we gehoor aan de oproep om gastvrij te zijn en de overvloed en de ruimte die we hebben te delen.

Tegelijk confronteert ons dat met meerdere vragen. Allereerst de vraag wat hierin de taak van de overheid is en wat de taak van ons als kerk: welk systeem houden we in stand door deze hulp te geven? Daarnaast roept het ook de vraag op: welke hulp bieden wij, en op welke manier? In welke relatie staan we ten opzichte van onze gasten, de mensen die wij onderdak bieden? In hoeverre gaat ons geven ook over ontvangen? In hoeverre treden we de ander écht als gelijkwaardig tegemoet, ook als deze uit een andere cultuur komt, en onze hulp nodig heeft?  

Nelleke de Jong, theoloog in opleiding, ondersteunt als diaconaal consulent van de PKN Gouda de diakenen en kerkelijke vrijwilligers uit de wijkgemeenten in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. 

Alain Verheij

Donderdag 12 oktober 2023 Alain Verheij

Geloven en twijfelen 
Volgen is geen zeker weten en misschien hoort twijfel ook wel bij geloven. De apostel Thomas had destijds al zo zijn vragen; in 2023 geldt dat voor velen met hem.  

Alain Verheij gaat in op de vraag waarom je als weldenkende 21e-eeuwer in hemelsnaam zou willen geloven. Aan de hand van zijn persoonlijke verhaal probeert Alain te achterhalen waarom hijzelf als dertiger nog graag in de kerk komt. Hij zoekt in de traditie naar waardevolle verhalen, rituelen en levenslessen. Welke zaken moet de kerk achter zich laten anno 2023, en waar hebben we juist goud in handen? 

Het tweede deel van de avond is interactief, waarbij Alain graag open in gesprek gaat met alle aanwezigen. 

Bekijk hier de lezing (livestream) in De Veste >>

Alain Verheij is theoloog, schrijver, spreker en onder meer lid van het Theologisch Elftal van Trouw. Hij schreef verschillende boeken, waaronder 'Geld en go€d', 'Ode aan de verliezer' en 'God en ik' (uitgeroepen tot beste theologische boek van 2018). Steeds zoekt hij de verbinding tussen theologie, geloven en leven in de samenleving van nu. 

Commissie GoudAder is nog bezig met het organiseren van de   laatste twee lezingen van 2024. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u.

GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het  woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.