Goudader-lezingen 2022/2023
’Zing een nieuw lied’ *

Zing een nieuw lied’ . Dat is het motto van de nieuwe reeks lezingen van Goudader.  We hebben dit zingen de afgelopen jaren door corona vaak moeten missen. We ontdekten dat zingen iets met je doet, als individu, als gelovige en gemeenschap. Daarom gaan we dit jaar met dit thema onderweg. Muziek en liederen uit allerlei tradities komen langs.

* Inleiding jaarthema 2022-2023 >>

Praktische informatie voor de lezingen in De Veste
Tijdstip: 20:00 -22:00 uur
Locatie: Op de lezing van Jan Willem Otten na,  worden alle lezingen gehouden in De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Kosten: 5 euro incl. koffie/thee (contant of via QR-code).
U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder.

Het volgen van de lezingen via de livestream blijft tot de mogelijkheden behoren. .
Ook als u de lezing via livestream volgt, stellen wij een bijdrage van 5 euro zeer op prijs..

Donderdag 1 juni: Willem Jan Otten >>
Willem Jan Otten komt naar Gouda! De laatste lezing van dit seizoen zal niet plaats vinden in de Veste, maar in de Chocoladefabriek, Stadsbibliotheek. Dé plek bij uitstek voor deze spreker; Willem Jan Otten is namelijk een bekend Nederlands schrijver/dichter met een veelzijdig oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays. Hij is eredoctor van de Universiteit van Utrecht en ontving in 2014 de P.C. Hooft-prijs. Op latere leeftijd vond hij het katholieke geloof dat in zijn werk ook aan de orde komt. Zijn laatste boek heet ‘ Zondagmorgen’ waarin hij de essays heeft gebundeld die hij schreef bij het liturgisch jaar. In vele opzichten dus een boeiend spreker.

De lezing van Willem Jan Otten is in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20 te Gouda.
Tijdstip:    19:30 ~ 21.00 uur
Kosten:    5 euro, kaarten te bestellen via de Chocoladefabriek

Eerdere lezingen van dit seizoen

Dinsdag 9 mei: Kees Kok >>
Onlangs is Huub Oosterhuis overleden. Iedereen kent wel zijn liederen. Uit de teksten, die sterk bijbels geworteld zijn, spreekt een grote maatschappelijke betrokkenheid. Aan de hand van een aantal liedteksten neemt Kees Kok ons mee in het gedachtegoed van Oosterhuis. Een octet zal deze liederen ook laten klinken.

Kees Kok is theoloog en heeft sinds 1980 intensief samengewerkt met Huub Oosterhuis, onder meer in de Amsterdamse Studentenekklesia en de Stichting Leerhuis & Liturgie. Ook heeft hij werk van Oosterhuis vertaald (Duits) en uitgegeven. Sinds 2021 is hij voorzitter van de Stichting Huub Oosterhuis Fonds.

Maandag 27 maart: Gerben Budding >>
Gerben Budding is de stadsorganist van de St Jan en kenner van de Mattheuspassion van Johan Sebastian Bach.
In deze lezing legt hij op boeiende en aanstekelijke wijze dit werk uit en laat hij horen hoe Bach tekst en muziek laat spreken. Tevens zult u op deze avond enkele fragmenten uit de Mattheuspassion live horen

Deze lezing vormt een mooie introductie op de uitvoering van de Matthäus Passion op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) in de St Janskerk. 
U kunt hiervoor kaarten bestellen via: https://sintjan.com/concerten/matthaus-passion/

Dinsdag 13 december: Hanna Rijken
Inmiddels kennen we al jaren de Goudse Glazendiensten. Onlangs is daar ook een bijzondere muzikale invulling van bij gekomen in de vorm van Cantate-diensten en Evensongs.
Evensongs zijn gezongen avondgebeden uit de Engelse traditie. Op dit onderwerp is Hanna Rijken gepromoveerd. Daarnaast onderzocht zij ook het zingen in coronatijd en daarmee het belang van zingen en waarom we dat eigenlijk doen… Ook op deze avond wordt er gezongen en hoort u van de Evensong.

Hanna is theoloog en musicus en is sinds juni 2022 benoemd als Universitair Docent 'Theology & The Arts' aan de PThU in Amsterdam. Ook werkt ze als docent en onderzoeker aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts). Haar onderzoek richt zich op Sacred Music.
Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble 
NB De lezing van Hanna Rijken is niet meer terug te zien. 

Donderdag 10 november: Roel Bosch >>
Iona en Taizé, zingen draagt geloven 
Liederen komen uit alle richtingen. Een bijzondere groep vormen de liederen die in gemeenschappen zijn ontstaan. Zo zijn er de liederen van de communiteit Taizé in Frankrijk, deze staan bekend om hun eenvoudige, meerstemmige liederen die Bijbelteksten zingend herhalen. Op deze eenvoudige liturgie, waarin ook de stilte een belangrijke plek kent, komen duizenden jongeren per jaar af uit de hele wereld.
Een andere bijzondere gemeenschap is de Iona-community, ontstaan in Glasgow, en nu een wereldwijde beweging. Hier komen bijzondere liederen vandaan, bijvoorbeeld lied 701 uit het liedboek: ‘Zij zit als een vogel.’ ‘Geloven’ is in deze gemeenschap een werkwoord met stevige maatschappelijke consequenties. En net zo goed biedt geloven de ruimte om heelheid te vinden. 

Roel Bosch, predikant in Zeist, weet veel over beide gemeenschappen en heeft daar verschillende boeken over geschreven. Ook was hij betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe liedboek in 2013 en het vervolg daarop, Psalmen anders. We zullen horen en zingen van verschillende liederen en Roel Bosch vertelt ook over de (theologische) achtergrond van deze gemeenschappen. 

Donderdag 6 oktober 2022: Nienke van Ande
Nienke van Andel promoveerde op een studie naar het werk van de redactie die het Liedboek heeft samengesteld. Zij deed onderzoek naar de discussie over de keuze om een lied op te nemen of niet. Daarbij spelen niet alleen bewuste, maar vaak ook onbewuste overwegingen. Een belangrijke rol speelt ook het beeld van wat een liedboek in een gemeente moet zijn. Moet het een vertrouwde spiegel zijn die laat zien wat we al weten? Of moet het een motor zijn die aanzet tot verandering? Nienke zal samen met ons deze overwegingen verkennen. Tonio van Pijpen begeleidt de liederen die we samen zingen.

dr. Nienke van Andel (1982) werkt als docent bij de opleiding Theologie aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Als predikant in de Protestantse Kerk is zij op dit moment niet aan een gemeente verbonden, maar gaat ze op zondagen wel geregeld voor in kerkdiensten.

NB De lezing van Nienke van Andel is niet meer terug te zien. 

GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het  woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.