Goudader-lezingen 2022/2023
’Zing een nieuw lied’ *

Zing een nieuw lied’ . Dat is het motto van de nieuwe reeks lezingen van Goudader.  We hebben dit zingen de afgelopen jaren door corona vaak moeten missen. We ontdekten dat zingen iets met je doet, als individu, als gelovige en gemeenschap. Daarom gaan we dit jaar met dit thema onderweg. Muziek en liederen uit allerlei tradities komen langs.

* Inleiding jaarthema 2022-2023 >>

Donderdag 6 oktober 2022: Nienke van Ande
Nienke van Andel promoveerde op een studie naar het werk van de redactie die het Liedboek heeft samengesteld. Zij deed onderzoek naar de discussie over de keuze om een lied op te nemen of niet. Daarbij spelen niet alleen bewuste, maar vaak ook onbewuste overwegingen. Een belangrijke rol speelt ook het beeld van wat een liedboek in een gemeente moet zijn. Moet het een vertrouwde spiegel zijn die laat zien wat we al weten? Of moet het een motor zijn die aanzet tot verandering? Nienke zal samen met ons deze overwegingen verkennen. Tonio van Pijpen begeleidt de liederen die we samen zingen.

dr. Nienke van Andel (1982) werkt als docent bij de opleiding Theologie aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Als predikant in de Protestantse Kerk is zij op dit moment niet aan een gemeente verbonden, maar gaat ze op zondagen wel geregeld voor in kerkdiensten.

Donderdag 10 november: Roel Bosch
Liederen komen uit alle richtingen, maar een bijzondere groep vormen de liederen die in kloostergemeenschappen zijn ontstaan. Zo zijn er de liederen van de communiteit Taizé in Frankrijk, deze staan bekend om hun eenvoudige, meerstemmige liederen die Bijbelteksten zingend herhalen. Op deze eenvoudige liturgie, waarin ook de stilte een belangrijke plek kent, komen duizenden jongeren per jaar af uit de hele wereld. Een andere bijzondere gemeenschap is die van Iona op het eiland Mull bij Schotland. Hier komen bijzondere liederen vandaan die een Keltisch-christelijke spiritualiteit ademen. Bijvoorbeeld lied 701 uit het liedboek: ‘Zij zit als een vogel.’ 
We zullen horen en zingen van verschillende liederen, maar Roel Bosch vertelt ook over de (theologische) achtergrond van deze gemeenschappen. 

Roel Bosch, predikant in Zeist, weet veel over beide gemeenschappen en heeft daar verschillende boeken over geschreven. Ook was hij betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe liedboek in 2013. 

Dinsdag 13 december: Hanna Rijken
Inmiddels kennen we al jaren de Goudse Glazendiensten. Onlangs is daar ook een bijzondere muzikale invulling van bij gekomen in de vorm van Cantate-diensten en Evensongs.
Evensongs zijn gezongen avondgebeden uit de Engelse traditie. Op dit onderwerp is Hanna Rijken gepromoveerd. Daarnaast onderzocht zij ook het zingen in coronatijd en daarmee het belang van zingen en waarom we dat eigenlijk doen… Ook op deze avond wordt er gezongen en hoort u van de Evensong.

Hanna is theoloog en musicus en is sinds juni 2022 benoemd als Universitair Docent 'Theology & The Arts' aan de PThU in Amsterdam. Ook werkt ze als docent en onderzoeker aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts). Haar onderzoek richt zich op Sacred Music. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble

Dinsdag 21 februari: Kees Kok
In 2023 wordt Huub Oosterhuis 90 jaar. Iedereen kent inmiddels wel zijn liederen die in lijsten met favoriete liederen hoog staan genoteerd. Toch worden zijn liederen in sommige kerken geweerd. Kees Kok is onafhankelijk theoloog en sinds 1980 verbonden aan Ekklesia Leerhuis Amsterdam. Hij is medewerker, vertaler (Duits) en uitgever van het werk van Huub Oosterhuis en voorzitter van de Stichting Huub Oosterhuis Fonds. Hij neemt ons in zijn lezing mee in de liederen en het gedachtengoed van Oosterhuis.

Maandag 27 maart: Gerben Budding
Gerben Budding is de stadsorganist van de St Jan en kenner van de Mattheuspassion van Johan Sebastian Bach.
In deze lezing legt hij op boeiende en aanstekelijke wijze dit werk uit en laat hij horen hoe Bach tekst en muziek laat spreken. Tevens zult u op deze avond enkele fragmenten uit de Mattheuspassion live horen.

Ook is het mogelijk een combinatie-ticket te kopen voor de uitvoering hiervan op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) om 15.00 uur in de St Janskerk. Meer informatie volgt nog.

Donderdag 1 juni: Willem Jan Otten
Willem Jan Otten komt naar Gouda! De laatste lezing van dit seizoen zal niet plaats vinden in de Veste, maar in de Chocoladefabriek, Stadsbibliotheek. Dé plek bij uitstek voor deze spreker; Willem Jan Otten is amelijk een bekend Nederlands schrijver/dichter met een veelzijdig oeuvre van poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays. Hij is eredoctor van de Universiteit van Utrecht en ontving in 2014 de P.C. Hooft-prijs. Op latere leeftijd vond hij het katholieke geloof dat in zijn werk ook aan de orde komt. Zijn laatste boek heet ‘ Zondagmorgen’ waarin hij de essays heeft gebundeld die hij schreef bij het liturgisch jaar. In vele opzichten dus een boeiend spreker.

De lezing van Willem Jan Otten is in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20 te Gouda.
Tjdstip:     20.00 ~ 22.00 uur
Kosten:    5 euro

Praktische informatie
Tijdstip: 20:00 -22:00 uur
Locatie: Op de lezing van Jan Willem Otten na worden alle lezingen gehouden in De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
Kosten: 5 euro incl. koffie/thee (contant of via QR-code).
U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De Veste o.v.v. lezing GoudAder.

Het volgen van de lezingen via de livestream blijft tot de mogelijkheden behoren. .
Ook als u de lezing via livestream volgt, stellen wij een bijdrage van 5 euro zeer op prijs..

GoudAder organiseert lezingen in Gouda. Het woord ‘goud’ geeft aan dat we iets willen opdiepen dat kostbaar kan zijn. Het  woord ‘ader’ verwijst naar levensader; het gaat om iets essentieels, om levenskracht. GoudAder organiseert dus lezingen die de diepte ingaan.