Diaconale activiteiten

Hulpvragen en omzien naar elkaar
Gemeenschap zijn betekent dat je wilt omzien naar elkaar. De diaconie probeert te helpen als er acute financiële problemen zijn en als mensen vastlopen in de bureau­cratie. Maar haar zicht is beperkt en ook de pastorale medewerkers hebben niet met iedereen geregeld contact.
Heeft u - als gemeentelid - hulp nodig of kent u nu iemand in uw omgeving, waarvan u weet of ver­moedt dat die hulp nodig heeft, laat het dan weten.
Diaken Rijkdom & Armoede, Nelleke Harkema of diaconaal consulent, Nelleke de Jong,
e-mail: nelleke.de.jong@pkngouda.nl,  m.06-86874664  

Flyer van Sociaal Team Gouda met diaconale doeleinden
Het Sociaal Team Gouda heeft samen met bekende diaconale organisaties een flyer
ontwikkeld.

Licht voor Gouda
Op deze website vind je een overzicht van de Goudse diaconale stichtingen en kerkelijke diaconale activiteiten, geïllustreerd met voorbeelden van hoe zij van betekenis zijn voor de Gouwenaar >>

Gids met adressen voor goedkoop in Gouda
In juni 2015 hebben we met een groepje mensen initiatieven en adressen verzameld voor een gids met adressen in Gouda waar je goedkoop uit bent. Deze titel is ´Voor hetzelfde geld´
Voorjaar 2019 is er een herziene versie van deze gids uitgebracht, die huis-aan-huis verspreid zal worden. U kunt de gids ook krijgen bij de diakenen  in uw wijkkerk. De herziene versie is hier in PDF te vinden en te downloaden >>
Ook kunt u het boekje komen ophalen aan de Oosthaven 31-c, maar stuur vooraf wel even een mailtje naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Overige informatie
Ouderen:
Wegwijzer voor Ouderen over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda >>
De activiteiten van de gezamelijke PKN diaconieën zijn zeer divers. Wilt u weten wat de diaconie allemaal doet, kijk dan bij de PKN Gouda website en lees het werkverslag van de diaconaal consulent

Armoede in Nederland
Voor 1,2 miljoen Nederlanders is het een dagelijkse realiteit om voor (heel) weinig geld rond te moeten komen  Armoede is het hoogst bij éénoudergezinnen, alleenstaanden, bijstandsontvangers, kinderen, allochtonen en asielzoekers. 

Hoe helpt de Protestantse Kerk mensen in armoede?
De feiten en cijfers rond armoedebestrijding door de Protestantse Kerk op een rijtje. Dat werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie, in Nederland en wereldwijd. Een indrukwekkend overzicht van het vele werk dat gemeenten en diaconale organisaties verzetten. Lees verder>>
Kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp.

Een bijdrage voor de diaconie Gouda kunt u storten op: 
NL54RABO0373737270 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Gouda o.v.v het doel waarvoor uw gift bestemd is.