Diaconale activiteiten

Hulpvragen en omzien naar elkaar
Gemeenschap zijn betekent dat je wilt omzien naar elkaar. De diaconie probeert te helpen als er acute financiële problemen zijn en als mensen vastlopen in de bureau­cratie. Maar haar zicht is beperkt en ook de pastorale medewerkers hebben niet met iedereen geregeld contact.
Heeft u - als gemeentelid - hulp nodig of kent u nu iemand in uw omgeving, waarvan u weet of ver­moedt dat die hulp nodig heeft, laat het dan weten.
Diaken Rijkdom & Armoede, Nelleke Harkema of diaconaal consulent, Nelleke de Jong,
e-mail: nelleke.de.jong@pkngouda.nl,  m.06-86874664  

Flyer van Sociaal Team Gouda met diaconale doeleinden
Het Sociaal Team Gouda heeft samen met bekende diaconale organisaties een flyer
ontwikkeld.

Licht voor Gouda
Op deze website vind je een overzicht van de Goudse diaconale stichtingen en kerkelijke diaconale activiteiten, geïllustreerd met voorbeelden van hoe zij van betekenis zijn voor de Gouwenaar >>

Gids met adressen voor goedkoop in Gouda 
De gids ‘Gratis en Goedkoop in Gouda’ is nu verkrijgbaar. Hij is gemaakt voor Gouwenaars die met weinig geld willen of moeten rondkomen. Er staan tips in om aan gratis of goedkope diensten, spullen, kleding, vakanties en vrijetijdsbestedingen te komen. Ook staan er kostenbesparende adviezen in op het gebied van vervoer en wonen.
‘Gratis en goedkoop in Gouda’ is in een oplage van 5.000 stuks gedrukt en wordt via diverse locaties in de stad verspreid, zoals de voedselbank, de sociale teams, de bibliotheek en het Huis van de Stad. De gids komt op het juiste moment, want door de steeds hoger wordende prijzen wordt de noodzaak van gratis en goedkope spullen en diensten bij veel Gouwenaars steeds urgenter. Maar dan moet je wel weten waar alles te koop of te krijgen is. Daar voorziet deze gids in.

De informatieve brochure -een co-productie van de Goudse Voedselbank, de Protestantse Diaconie Gouda en de Gemeente Gouda- is een update van zijn drie jaar oude voorganger ‘Voor hetzelfde geld’. Er waren inmiddels zoveel inhoudelijke wijzigingen door te voeren, dat langer wachten met een aangepaste herdruk niet meer verantwoord was. 

Op de voorzijde van de gids is ervaringsdeskundige Gerda afgebeeld met de zakken uit haar broek, wat symbool staat voor het hebben van weinig of geen geld. Door de jaren heen heeft zij al vele van de in de gids genoemde tips in de praktijk gebracht: “Het maakt me altijd weer blij als ik iets voor weinig of geen geld kan scoren. Ik heb daar echt een sport van gemaakt en al vele duizenden euro’s kunnen uitsparen. Mensen zijn veel te snel geneigd meer geld uit te geven dan echt nodig is. Je moet gewoon kritisch zijn en goed zoeken. Da’s puur geld verdienen en dé manier om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen."

Wil je de gids al direct online lezen? Dat kan ook. Bezoek de website www.voedselbankgouda.nl en klik rechts onderaan de homepage op de oranje button 'Gratis en Goedkoop in Gouda' of download de gids hier. Ook kunt u het boekje komen ophalen aan de Oosthaven 31-c, maar stuur vooraf wel even een mailtje naar diaconaalconsulent@pkngouda.nl

Overige informatie
Ouderen:
Wegwijzer voor Ouderen over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda >>
De activiteiten van de gezamelijke PKN diaconieën zijn zeer divers. Wilt u weten wat de diaconie allemaal doet, kijk dan bij de PKN Gouda website en lees het werkverslag van de diaconaal consulent

Armoede in Nederland
Voor 1,2 miljoen Nederlanders is het een dagelijkse realiteit om voor (heel) weinig geld rond te moeten komen  Armoede is het hoogst bij éénoudergezinnen, alleenstaanden, bijstandsontvangers, kinderen, allochtonen en asielzoekers.

Kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp. 
Het Onderzoek Armoede in Nederland (2022) is alweer de negende editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel.
Tegelijk met het onderzoek heeft de Protestantse Kerk in Nederland een panelonderzoek laten uitvoeren . U kunt dit rapport hier downloaden: panelonderzoek armoede

Hoe helpt de Protestantse Kerk mensen in armoede?
De feiten en cijfers rond armoedebestrijding door de Protestantse Kerk op een rijtje. Dat werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie, in Nederland en wereldwijd. Een indrukwekkend overzicht van het vele werk dat gemeenten en diaconale organisaties verzetten. Lees verder>>
Kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp.

Een bijdrage voor de diaconie Gouda kunt u storten op: 
NL54RABO0373737270 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Gouda o.v.v het doel waarvoor uw gift bestemd is.