Kindercatechese

Kindercatechese groep 4 en 5 en … van de basisschool.

Op woensdag 15 februari 2023 en woensdag 22 februari van 16.15 uur tot 17.15 uur is er weer kindercatechese in De Veste. Ook als je in een hogere groep zit en deze catechese (nogmaals) wilt volgen, ben je van harte welkom!

We gaan de eerste middag (15 februari) het hebben over “In de eredienst” (de volgorde in de liturgie). De tweede middag (22 februari) gaat het over het Oude Testament.

Zou je Mirjam kunnen laten weten dat je komt? mvanlokhorst@hotmail.com 
Groeten van Mirjam en Carien

Kindercatechese, wat houdt dat in? 

Voor iedere groep van de lagere school is er ieder jaar een paar keer catechese rondom een thema.
Dat thema wordt door twee vaste mensen voorbereid en ook de predikant schuift aan. Zo hadden we het over alle voorwerpen in de kerk en over welke taken en ambten er zijn.
Vanuit de catechese proberen we ook altijd iets terug te laten komen in de vieringen, al is dat door corona natuurlijk wat lastiger. Het is een mooie manier om met de kinderen onderweg te zijn en hen op die manier iets mee te mogen geven.


Tijdens de kindercatechese leren de kinderen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool op speelse wijze over de kerk en het geloof. Over wat er gebeurt tijdens de kerkdiensten: over de liturgie, dopen en het avondmaal. Wat is bidden? Wat zijn belangrijke feesten?  Zo raken ze meer betrokken bij alles wat er gebeurt.
Er zijn vier leeftijdsgroepen; voor elke groep zijn er gedurende het jaar twee bijeenkomsten in De Veste.
Contactpersoon: Carien Blacquière

Nu er weer wat meer mogelijkheden zijn, is ook de kindercatechese weer opgepakt.