Kindercatechese

Kindercatechese  
Tijdens de kindercatechese leren de kinderen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool op speelse wijze over de kerk en het geloof. Over wat er gebeurt tijdens de kerkdiensten: over de liturgie, dopen en het avondmaal. Wat is bidden? Wat zijn belangrijke feesten? Etc. Zo raken ze meer betrokken bij alles wat er gebeurt. Er zijn vier leeftijdsgroepen; voor elke groep zijn er gedurende het jaar twee bijeenkomsten in De Veste. Deze worden verzorgd door enkele gemeenteleden samen met de predikant. De catechese heeft tevens een link met een viering in De Veste. Als er bijvoorbeeld gesproken is over het onderwerp bidden dan komt dat na de twee bijeenkomsten ook nog terug in een viering.
Contactpersoon: Jacqueline Koffijberg 

Kindercatechese  2021
Op woensdagmiddag 3 maart en 10 maart is er kindercatechese voor kinderen van
groep 3 en 4.
We komen van 16- 17 uur bij elkaar in De Veste