Kindercatechese

Data kindercatechese  2022

Ter voorbereiding op de overstapdienst van 3 juli is er catechese voor groep 8. 
Het gaat om twee avonden en wel om dinsdag 21 juni en donderdag 30 juni van 19:00-20:00 uur in De Veste.
Op donderdag 30 juni is het fijn als de ouders er ook vanaf 19:30 uur even bij kunnen zijn. 

Contact
ds. David van Veen, email: predikant@devestegouda.nl

Kindercatechese, wat houdt dat in? 

Voor iedere groep van de lagere school is er ieder jaar een paar keer catechese rondom een thema.
Dat thema wordt door twee vaste mensen voorbereid en ook de predikant schuift aan. Zo hadden we het over alle voorwerpen in de kerk en over welke taken en ambten er zijn.
Vanuit de catechese proberen we ook altijd iets terug te laten komen in de vieringen, al is dat door corona natuurlijk wat lastiger. Het is een mooie manier om met de kinderen onderweg te zijn en hen op die manier iets mee te mogen geven.


Tijdens de kindercatechese leren de kinderen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool op speelse wijze over de kerk en het geloof. Over wat er gebeurt tijdens de kerkdiensten: over de liturgie, dopen en het avondmaal. Wat is bidden? Wat zijn belangrijke feesten?  Zo raken ze meer betrokken bij alles wat er gebeurt.
Er zijn vier leeftijdsgroepen; voor elke groep zijn er gedurende het jaar twee bijeenkomsten in De Veste.
Contactpersoon: Carien Blacquière

Nu er weer wat meer mogelijkheden zijn, is ook de kindercatechese weer opgepakt.