Kindercatechese

Kindercatechese  
Nu er weer wat meer mogelijkheden zijn, is ook de kindercatechese weer opgepakt. Voor iedere groep van de lagere school is er ieder jaar een paar keer catechese rondom een thema.
Dat thema wordt door twee vaste mensen voorbereid en ook de predikant schuift aan. Zo hadden we het over alle voorwerpen in de kerk en over welke taken en ambten er zijn.
Vanuit de catechese proberen we ook altijd iets terug te laten komen in de vieringen, al is dat door corona natuurlijk wat lastiger. Het is een mooie manier om met de kinderen onderweg te zijn en hen op die manier iets mee te mogen geven.


Tijdens de kindercatechese leren de kinderen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool op speelse wijze over de kerk en het geloof. Over wat er gebeurt tijdens de kerkdiensten: over de liturgie, dopen en het avondmaal. Wat is bidden? Wat zijn belangrijke feesten?  Zo raken ze meer betrokken bij alles wat er gebeurt.
Er zijn vier leeftijdsgroepen; voor elke groep zijn er gedurende het jaar twee bijeenkomsten in De Veste.
Contactpersoon: Jacqueline Koffijberg 

Data kindercatechese  2021

Op woensdagmiddag 30 juni en woensdagavond 7 juli is er weer kindercatechese.
Dit jaar keer voor groep 8.
Ook als voorbereiding op de Overstapdienst van 11 juli.
We hopen jullie dan te zien. David, Rianne en Margreet 

Woensdagmiddag 14 april  kindercatechese voor kinderen van groep 7 en 8
We komen van 16:00 - 17:00 uur bij elkaar in De Veste. Dit is een eenmalige gezamenlijkebijeenkomst voor groep 7 en 8.