Historie

De Veste is de naam van het kerkgebouw van de wijkgemeente De Veste van de Protestantse Kerk in Gouda. 
De kerk staat in de wijk Bloemendaal/Plaswijck.
Klik hier voor meer informatie over de organisatie van de Protestantse Kerk Gouda.

Ontstaan de Veste
Rond 1974 werd er volop gebouwd in de wijk Bloemendaal. Veel mensen hadden moeite met het feit dat er geen kerk was in de wijk. Via allerlei commissies kwam men tot een eerste onderkomen voor een wijkgebouw, vlakbij het winkelcentrum Bloemendaal. Onderin een nabijgelegen flatgebouw kreeg men een zaaltje ter beschikking dat gebruikt kon worden voor vergaderingen en jeugdclubs. De erediensten vonden plaats in een school.
Plannen voor een multifunctioneel kerkgebouw waren in ontwikkeling. Intussen kwamen er al allerlei acties op gang  voor geldwerving, onder andere een bouwstenenactie en een oliebollenverkoop.
De in 1980 gekomen dominee B.J.F. Schoep sloeg in juni 1981 letterlijk met een hamer de eerste paal. In het najaar werd een bazar gehouden in de wat toen de 'nieuwe Veste' heette. De afwerking van de zalen in de Veste is gedaan door een grote groep gemeenteleden. De kansel, liturgietafel en doopvont zijn bijvoorbeeld zelf gemaakt, maar ook de collectezakken en de bar in de hal. De inrichting van de zalen en het wandkleed zijn ontworpen door Piet Mobach.
Op 8 januari 1982 werd de Veste met een eerste dienst door ds. Schoep ingewijd.

Vorige predikanten 
De eerste predikant van de Veste was ds. B.J.F. Schoep. Ds. Berend  Schoep is in Gouda predikant geweest tot 31 december 1990.
Ds. Schoep werd op 1 september 1991 opgevolgd door Dr. S. Schoon. Ds. Simon Schoon was predikant van de Veste tot 31 juli 2007. 
Ds. Schoon werd op 10 februari 2008 opgevolgd door ds. M.Th. (Marnix) van der Sijs. Ds. Marnix van der Sijs was predikant van de Veste tot 27 november 2016. Vanaf 4 december 2016 is hij predikant in de PKN gemeente Blaricum.
Ds. van der Sijs werd op 11 februari 2018 opgevolgd door ds. D (David) van Veen.