Pastoraat

In en om de kerk ontmoeten mensen elkaar op een spontane manier. In navolging van de Goede Herder dragen we zorg voor elkaar. Elk gemeentelid draagt daarin een verantwoordelijkheid, naar eigen keuze, interesse en talent. In De Veste willen we als gemeente ‘omzien naar elkaar’. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst; in allerlei gespreks- en werkgroepen; bij speciale gelegenheden, op ontmoetingsbijeenkomsten, en ook via mededelingen op de zondagsbrief en in Protestants KerkNieuws, ontstaat onderling contact. We laten ons leiden door het geloof dat er altijd nieuwe hoop daagt; dat elke situatie een moment van genade kent; dat mensen opnieuw kunnen beginnen; dat God naar ons omziet.

Pastoraat in een nieuw jasje
Door het geringe aantal pastorale ouderlingen kon de pastorale indeling op basis van secties en wijkteams niet meer gehandhaafd blijven. 
De pastorale ondersteuning in onze wijkgemeente zal nu geboden worden naar 3 leeftijdsgroepen:
- de gemeenteleden van 75 jaar e.o. ;
- de gemeenteleden tussen de 21 en 75 jaar; 
- de jeugd en jong volwassenen: gemeenteleden onder de 21 jaar;
De leden van de bezoekgroep blijven actief hun inzet voor lief en leed uitvoeren.

Pastorale ouderlingen
Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder
Vacant, doelgroep 21 jaar tot 75 jaar
Peter Wielaard, doelgroep jeugd en jongvolwassenen

Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder
Vacant, doelgroep 21 jaar tot 75 jaar
Peter Wielaard, doelgroep jeugd en jongvolwassenen

De wijkkerkenraad heeft op 19 november 2017 een speciale gemeentebijeenkomst gehouden over deze wijziging. Hier treft u de presentatie van deze bijeenkomst aan en een informatiebrief met namen van de betrokken ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers en e-mailadressen die werd uitgedeeld. 
De wijkkerkenraad is kleiner van omvang geworden. Voor een aantal taken, die vanouds door kerkenraadsleden gedaan werden, zoekt de wijkkerkenraad gemeenteleden om die taken uit te voeren. Zie vacatures

Bijzondere situaties 
Soms doen er zich bijzondere omstandigheden voor, zoals ziekte, geboorte, jubilea, bijzondere verjaardagen. Als u dit laat weten aan de predikant, uw ouderling/pastoraal medewerker of de scriba, kunt u extra bezoek verwachten. Bij ziekenhuisopname en overlijden wordt ook de predikant ingeschakeld. 
Op hem kan eveneens een beroep gedaan worden in die gevallen dat u behoefte heeft aan gesprek of begeleiding. De predikant verwacht dat gemeenteleden hem zelf aanspreken. Bijvoorbeeld na een kerkdienst, met een briefje, een e-mail of per telefoon; via de scriba; of via een kerkenraadslid of een ander gemeentelid. Er is altijd ambtsgeheim. Het gesprek wordt gevoerd in vertrouwelijkheid, solidariteit en bescheidenheid. En in vertrouwen op Gods zegen.

In en om de kerk ontmoeten mensen elkaar op een spontane manier. In navolging van de Goede Herder dragen we zorg voor elkaar. Elk gemeentelid draagt daarin een verantwoordelijkheid, naar eigen keuze, interesse en talent. In De Veste willen we als gemeente ‘omzien naar elkaar’. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst; in allerlei gespreks- en werkgroepen; bij speciale gelegenheden, op ontmoetingsbijeenkomsten, en ook via mededelingen op de zondagsbrief en in Protestants KerkNieuws, ontstaat onderling contact. We laten ons leiden door het geloof dat er altijd nieuwe hoop daagt; dat elke situatie een moment van genade kent; dat mensen opnieuw kunnen beginnen; dat God naar ons omziet.

Pastoraat in een nieuw jasje
Door het geringe aantal pastorale ouderlingen kon de pastorale indeling op basis van secties en wijkteams niet meer gehandhaafd blijven.
De pastorale ondersteuning in onze wijkgemeente zal nu geboden worden naar 3 leeftijdsgroepen:
- de gemeenteleden van 75 jaar e.o. ;
- de gemeenteleden tussen de 21 en 75 jaar;
- de jeugd en jong volwassenen: gemeenteleden onder de 21 jaar;
De leden van de bezoekgroep blijven actief hun inzet voor lief en leed uitvoeren.

Pastorale ouderlingen
Arja Sluiter, doelgroep 75 jaar en ouder
Vacant, doelgroep 21 jaar tot 75 jaar
Peter Wielaard, doelgroep jeugd en jongvolwassenen

De wijkkerkenraad heeft op 19 november 2017 een speciale gemeentebijeenkomst gehouden over deze wijziging. Hier treft u de presentatie van deze bijeenkomst aan en een informatiebrief met namen van de betrokken ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers en e-mailadressen die werd uitgedeeld.
De wijkkerkenraad is kleiner van omvang geworden. Voor een aantal taken, die vanouds door kerkenraadsleden gedaan werden, zoekt de wijkkerkenraad gemeenteleden om die taken uit te voeren. Zie vacatures

Bijzondere situaties
Soms doen er zich bijzondere omstandigheden voor, zoals ziekte, geboorte, jubilea, bijzondere verjaardagen. Als u dit laat weten aan de predikant, uw ouderling/pastoraal medewerker of de scriba, kunt u extra bezoek verwachten. Bij ziekenhuisopname en overlijden wordt ook de predikant ingeschakeld.
Op hem kan eveneens een beroep gedaan worden in die gevallen dat u behoefte heeft aan gesprek of begeleiding. De predikant verwacht dat gemeenteleden hem zelf aanspreken. Bijvoorbeeld na een kerkdienst, met een briefje, een e-mail of per telefoon; via de scriba; of via een kerkenraadslid of een ander gemeentelid. Er is altijd ambtsgeheim. Het gesprek wordt gevoerd in vertrouwelijkheid, solidariteit en bescheidenheid. En in vertrouwen op Gods zegen.