Diaconaat

Diaconie wijkgemeente De Veste
In wijkgemeente De Veste zijn per 3 september 2017 onderstaande diakenen werkzaam. Zij werken samen met de ambtsdragers die werkzaam zijn in het pastoraat. De diakenen van de Veste zijn:

Peter Burghgraaff voorzitter
Willem Wouter Aantjes cluster Werelddiaconaat
Nienke van Pijpen cluster Kerk en Vluchteling
Marjan Woudstra cluster Rijkdom en Armoede
Gerda Fokkema cluster Ouderen en Welzijn
Carien Blacquière cluster Jeugddiaconaat

Hulpvragen en omzien naar elkaar
Gemeenschap zijn betekent dat je wilt omzien naar elkaar. De diaconie probeert te helpen als er acute financiële problemen zijn en als mensen vastlopen in de bureau­cratie. Maar haar zicht is beperkt en ook de pastorale medewerkers hebben niet met iedereen geregeld contact. Heeft u - als gemeentelid - hulp nodig of kent u nu iemand in uw omgeving, waarvan u weet of ver­moedt dat die hulp nodig heeft, laat het dan weten.
Diaken Marjan Woudstra

De activiteiten van de gezamelijke PKN diaconieën zijn zeer divers. Wilt u weten wat de diaconie allemaal doet, kijk dan bij de PKN website bij diaconie of bekijk het filmpje op YouTube

Diaconale nieuwsbrief juli 2018 >>

Verdere informatie bij Joyce Schoon, Diaconaal consulent PKN Gouda.

Een bijdrage voor de diaconie kunt u storten op:
IBAN: NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Gouda
IBAN: NL70INGB0000004192
IBAN: Nl 89FVLB0699641179 (SKG rek.nr.) t.n.v. diaconie Herv. Gemeente Gouda