Wijkkerkenraad

Het 'dagelijks bestuur’ van onze wijkgemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad van de De Veste bestaat uit:

  • Zes ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente;
  • Vier ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren de gebouwen en de financiën;
  • Vier diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • De predikant.

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Dit kunnen de kerkenraadsleden alleen maar doordat er zoveel anderen meewerken.
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar.

Huidige samenstelling:

Predikant:
Preses:
Scriba:     
Beleidsouderling:
Voorzitter diaconie PKN Gouda:
Pastorale ouderlingen:Afgevaardigde naar de Classis:
Ouderling-Kerkrentmeesters:Diakenen:

David van Veen (m.i.v. 11 februari 2018)
Eleonore Karman-Moerman
Els Rijnierse
Wim Hendrikse
Peter Burghgraaff
Arja Sluiter
, doelgroep 75 jaar en ouder 
Miranda Dol, doelgroep 21 tot 75 jaar
Peter Wielaard
, doelgroep jeugd en
jongvolwassenen
Vacant
Gerold de Gooijer,lid CvK
Arjen Blacquière
Arie-Jan Broere, 
Flora van der Wal
Willem Wouter Aantjes, Peter Burghgraaff, Nienke van Pijpen, Marjan Woudstra