Werkgroep liturgie

Doelstelling
De werkgroep Liturgie evalueert op regelmatige tijden de liturgie van de eredienst. Zo schenkt ze onder meer aandacht aan de plaats en rol van het kind daarin. De werkgroep geeft zo nodig impulsen voor vernieuwing en draagt nieuwe thema’s aan. Sommige diensten bereidt ze grondig voor, bijvoorbeeld die waarin de relatie religie en kunst vorm krijgt. Gemeenteleden die aan de dienst een bijdrage leveren zal ze zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden.

De werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad en houdt onderling contact met andere wijken. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Cocky Fortuin-van der Spek (voorzitter), Carien Blacquière, Hanna Blacquière, Inge de Geus, Maria Kamperman-Busser, Jacquelien Koffijberg en Harriet in ’t Veld.

Gedachtenisbord
Het gedachtenisbord hangt bij het doopvont en dat is niet toevallig. De namen van de dopelingen in ‘de Veste’ en de namen van gestorvenen uit onze wijkgemeente zullen op dat bord bevestigd worden bij de doop of kort na het overlijden. De gemeente gedenkt op die manier ook zichtbaar de namen van de levenden en de doden. Ongeveer een jaar blijven die namen zichtbaar en daarna wordt het duifje waarop de naam geschreven staat aan de familie gegeven - als die daar prijs op stelt.
Het duifje wordt bevestigd tijdens de doopdienst of zo spoedig mogelijk na de uitvaart.

Kunst in de kerk
Jaarlijks organiseert de werkgroep liturgie in januari een expositie in de Veste. Voor  2019 is dat op zondag 20 januari 2019. Annette Griffioen zal exposeren en haar werk staat in deze viering centraal. De kunstviering is van 19.00-20.00 in de Veste en ds. David van Veen zal  voorgaan. Meer nieuws na de zomervakantie.

Namens de werkgroep liturgie, Cocky Fortuin-van der Spek